Austevoll kommune

Rettleiing til utarbeiding av reguleringsplan

Det du trenger å vite om  dei ulike trinna i ein planprosess og kommunal sakshandsamingstid.

Ansvarleg søkar er ansvarleg for å sende inn naudsynt dokumentasjon etter krav til innhald og utforming av plandokument frå kommunen (til dømes plankart, føresegner og planskildring). Planen kan ikkje fremmas politisk før krava er oppfylt.

Fann du det du leita etter?