Austevoll kommune

Rettleiing til utarbeiding av reguleringsplan

Endringar ved forenkla prosess (mindre endring)

Her finner du rettleiing for reguleringsendring ved forenkla prosess. (DOCX, 22 kB)

Ei reguleringsendring følger i utgangspunktet dei same reglene som ved utarbeiding av ny detaljreguleringsplan. For nokre reguleringsendringar er det mogleg å handsame saka etter ein forenkla prosess (mindre endring), jf. plan- og bygningsloven §12-14.

Dette gjeld endringar som ikkje:

  • Går utover hovudrammene i planen
  • Er vesentlege
  • Er omstridt eller konfliktfylt
  • Råkar viktige natur- og friluftsområder

Kva kostar det?

Kontaktinfo

Plan og bygg
E-post
Telefon 55 08 11 00