Austevoll kommune

Informasjon om koronasituasjonen i Austevoll kommune!

Ved å følgje denne lenkja finn du til ei kvar tid oppdatert informasjon om koronavirus i Austevoll.

 

Nasjonale og lokale tiltak for å bekjempe koronaviruset blir vidareført til og med 13. april.

Rettleiing til utarbeiding av reguleringsplan

Endringar ved forenkla prosess (mindre endring)

Her finner du rettleiing for reguleringsendring ved forenkla prosess. (DOCX, 22 kB)

Ei reguleringsendring følger i utgangspunktet dei same reglene som ved utarbeiding av ny detaljreguleringsplan. For nokre reguleringsendringar er det mogleg å handsame saka etter ein forenkla prosess (mindre endring), jf. plan- og bygningsloven §12-14.

Dette gjeld endringar som ikkje:

  • Går utover hovudrammene i planen
  • Er vesentlege
  • Er omstridt eller konfliktfylt
  • Råkar viktige natur- og friluftsområder

Kva kostar det?

Kontaktinfo

Plan og bygg
E-post
Telefon 55 08 11 00