Austevoll kommune

Kom med innspel til kommuneplanens arealdel

Rettleiing til utarbeiding av reguleringsplan

Endringar ved forenkla prosess (mindre endring)

Her finner du rettleiing for reguleringsendring ved forenkla prosess. (DOCX, 22 kB)

Ei reguleringsendring følgjar i utgangspunktet same regler som ved utarbeiding av ny detaljreguleringsplan. For nokre reguleringsendringar er det mogleg å handsame saka etter ein forenkla prosess (mindre endring), jf. plan- og bygningsloven §12-14.

Dette gjeld endringar som ikkje:

  • Går utover hovudrammene i planen
  • Er vesentlege
  • Er omstridt eller konfliktfylt
  • Råkar viktige natur- og friluftsområder

Kva kostar det?

Kontaktinfo

Plan og bygg
E-post
Telefon 55 08 11 00