Austevoll kommune

Lokalt smittenivå i Austevoll – nivå 1

Austevoll kommune gjer ei risikovurdering av smittesituasjonen i kommunen kvar veke. Risikonivå følgjer 5 ulike nivå. Nivå 1 er lågt smittenivå og nivå 5 indikerer høgt smittenivå. Les meir om dette på nettsida til Folkehelseinstituttet.

 

Rettleiing til utarbeiding av reguleringsplan

Endringar ved forenkla prosess (mindre endring)

Her finner du rettleiing for reguleringsendring ved forenkla prosess. (DOCX, 22 kB)

Ei reguleringsendring følger i utgangspunktet dei same reglene som ved utarbeiding av ny detaljreguleringsplan. For nokre reguleringsendringar er det mogleg å handsame saka etter ein forenkla prosess (mindre endring), jf. plan- og bygningsloven §12-14.

Dette gjeld endringar som ikkje:

  • Går utover hovudrammene i planen
  • Er vesentlege
  • Er omstridt eller konfliktfylt
  • Råkar viktige natur- og friluftsområder

Kva kostar det?

Kontaktinfo

Plan og bygg
E-post
Telefon 55 08 11 00