Austevoll kommune

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Serverings-, sals- og skjenkeløyve

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA):  Les saksdokumenta her.