Skjenkeløyve enkeltanledning

Skal du servere alkoholhaldig drikke på eit opent arrangement, må du søke skjenkeløyve for enkeltanledning. Skjenkeløyve er berre gyldig for dato og tid det er søkt om. Sakshandsamingstid er minimum 14 dagar frå mottatt søknad. Gebyr for skjenkeløyve for enkeltanledning i 2023 er på 420 kr, jamfør kommunestyrevedtak 117/22.

Søk om skjenkeløyve for enkeltanledning

Kontaktinfo

Ingrid Kristina Danielsen Henriques
Kommunalsjef
E-post
Telefon 55 08 11 16
Mobil 90 71 28 08