Austevoll kommune

Sjenkeløyve enkeltanledning

Sjenkeløyve enkeltanledning

Skal du servere alkoholhaldig drikke på eit opent arrangement, må du søke skjenkeløyve for enkeltanledning. Skjenkeløyve er berre gyldig for dato og tid det er søkt om. Sakshandsamingstid er 14 dagar frå mottatt søknad. Gebyr for sakshandsaming av skjenkeløyve for enkeltanledning er 390 kr.

Søk om skjenkeløyve for enkeltanledning

Kontaktinfo

Ingrid Kristina Danielsen Henriques
Folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 55 08 11 16