Skjenkeløyve

Dersom du driv ein serveringsstad med serveringsløyve og ønsker å servere alkoholhaldig drikke, må du søkje om skjenkeløyve. Skjenkeløyvet vert gitt for fire år om gongen.