Austevoll kommune

Barnehage

Søk barnehageplass frå nytt barnehageår - frist 1. mars


Elektronisk skjema - Søknad om barnehageplass, endring, overflytting og oppseiing

Dersom du har søkt tidlegare eller står på venteliste, treng du ikkje å søkja på nytt. Kommunen skal legge til rette for ein samordna opptaksprosess og sikre likebehandling av barn og likebandling av offentlege og private barnehagar.
Alle godkjende barnehagar i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage,(Lov om barnehagar § 12)

Lenke til reglar for å søke barnehageplass

Fann du det du leita etter?