Austevoll kommune

Lokalt smittenivå i Austevoll – nivå 1

Austevoll kommune gjer ei risikovurdering av smittesituasjonen i kommunen kvar veke. Risikonivå følgjer 5 ulike nivå. Nivå 1 er lågt smittenivå og nivå 5 indikerer høgt smittenivå. Les meir om dette på nettsida til Folkehelseinstituttet.

 

Individuell tilrettelegging

Individuell tilrettelegging

 Individuell tilrettelegging  av barnehagetilbod for barn med nedsett funksjonsevne

Har barnet ditt nedsett funksjonsevne skal barnet ha høve til å delta i barnehage i likhet med andre barn. Barnehageloven stiller krav til at barnehagen tilpassar tilbodet til barnet sitt funksjonsnivå.

Det er kommunen som fattar vedtak om eit eigna individuelt tilrettelegging og har plikt til å sjå til at barnet kan kan nyttiggjera seg av barnehageplassen.

Tilrettelegging