Austevoll kommune

Informasjon om koronasituasjonen i Austevoll kommune!

Ved å følgje denne lenkja finn du til ei kvar tid oppdatert informasjon om koronavirus i Austevoll.

 

Nasjonale og lokale tiltak for å bekjempe koronaviruset blir vidareført til og med 13. april.

Individuell tilrettelegging

Individuell tilrettelegging

 Individuell tilrettelegging  av barnehagetilbod for barn med nedsett funksjonsevne

Har barnet ditt nedsett funksjonsevne skal barnet ha høve til å delta i barnehage i likhet med andre barn. Barnehageloven stiller krav til at barnehagen tilpassar tilbodet til barnet sitt funksjonsnivå.

Det er kommunen som fattar vedtak om eit eigna individuelt tilrettelegging og har plikt til å sjå til at barnet kan kan nyttiggjera seg av barnehageplassen.

Tilrettelegging