Austevoll kommune

Varsel om koking av vatn til kundar på Stolmen 17.08.19

Til kundar på Stolmen

Det er påvist bakterier i drikkevatnet på Stolmen og inntil årsak er avklart må difor alt drikkevatn kokast. Me har grunn for å tru at problemet kun gjeld eit avgrensa område på leidningsnettet, men inntil vidare gjeld allikevel kokevarselet heile Stolmen for å være på den sikre sida. Kokevarselet gjeld alt vatn som skal drikkast, nyttast til matlaging og tannpuss. Klevask, dusjing m.m går fint. Me jobber med å finne årsak til problemet og vil sende nytt varsel når vi veit meir.

Med helsing
Austevoll Vatn Avløp

Følg med på nettsida til Austevoll Vatn og Avløp http://akava.no/Driftsmelding

Individuell tilrettelegging

Individuell tilrettelegging

 Individuell tilrettelegging  av barnehagetilbod for barn med nedsett funksjonsevne

Har barnet ditt nedsett funksjonsevne skal barnet ha høve til å delta i barnehage i likhet med andre barn. Barnehageloven stiller krav til at barnehagen tilpassar tilbodet til barnet sitt funksjonsnivå.

Det er kommunen som fattar vedtak om eit eigna individuelt tilrettelegging og har plikt til å sjå til at barnet kan kan nyttiggjera seg av barnehageplassen.

Tilrettelegging

Fann du det du leita etter?