Austevoll kommune

Varsel om koking av vatn til kundar på Stolmen 17.08.19

Til kundar på Stolmen

Det er påvist bakterier i drikkevatnet på Stolmen og inntil årsak er avklart må difor alt drikkevatn kokast. Me har grunn for å tru at problemet kun gjeld eit avgrensa område på leidningsnettet, men inntil vidare gjeld allikevel kokevarselet heile Stolmen for å være på den sikre sida. Kokevarselet gjeld alt vatn som skal drikkast, nyttast til matlaging og tannpuss. Klevask, dusjing m.m går fint. Me jobber med å finne årsak til problemet og vil sende nytt varsel når vi veit meir.

Med helsing
Austevoll Vatn Avløp

Følg med på nettsida til Austevoll Vatn og Avløp http://akava.no/Driftsmelding

Bekkjarvik maritime FUS barnehage

Bekkjarvik maritime FUS barnehage

Maritime gleder og opplevingar i eit trygt og omsorgsfullt miljø. Saman gjev me barndomen verdi: leik og glede, kvardagsmagi og vennegaranti.

Klikk for stort bilete

 

Bekkjarvik maritime FUS barnehage ligg landleg til i enden av eit byggjefelt. I nærleiken av barnehagen finn me sjø og strand, skogområde, fotballbane og skule. Me er ein maritime barnehage med eigen barnehagebåt og saltvatnakvarie inne i barnehagen vår. I akvariet har me krabbar og ulike fisk som me ofte finn i standsona. Vår, sommar og haust bruker me barnehagebåten vår så mykje me kan. Me fisker, drar teiner, sløyer fisk og studerer fisken sin utsjånad både utanpå og inni. Er me heldige blir det nok fangst til ein liten smakebit, eller heimalaga fiskekaker. Alle dei tilsette som er i båten har båtførarkurs, og livreddarkurs.

Her er Bekkjarvik maritime FUS barnehage sin årsplan.

Barnehageplassen kostar
Barnehageplassen kostar
Plasstorleik Kostnad per mnd frå 01.08.2019 Gjeld einskilde barnehagar
100 % 3 040 kr
80 % 2 736 kr
60 % 2 128 kr Sjå vedtekter
50 % 1 824 kr Sjå vedtekter

Betalingsordningar


 

Kontaktinfo

Katja Kayser Djupevåg
Dagleg leiar
E-post
Telefon 55 08 21 94
Mobil 476 47 373

Opningstider

06.45-17.00

Sommaropen

Adresse

Besøksadresse:

Alvamyrvegen 11,
5397 Bekkjarvik


Postadresse:

Alvamyrvegen 11,
5397 Bekkjarvik

Fann du det du leita etter?