Austevoll kommune

Eventus Haugland barnehage

Eventus Haugland barnehage AS

Barnehagen sine verdiar er profesjonalitet, raushet og lidenskap.


Klikk for stort bilete  

Barnehagen er organisert i 3 avdelingar, med plass opptil 45 barn og ligg sentralt på Storebø, idyllisk til på Haugland omgitt mykje flott natur. Barnehagen har har eiga tomt i tilknytning til barnehagen med skog, eng, frukttrær, grønnsakshage og bærbuskar.

Barnehagen har óg smådyr som kaniner, høns, ender og til tider "alelam" som barna til dagleg er saman med ved mating, stell og lufting.

Som natur- og friluftsbarnehage er barnehagen særleg oppteken av å gje barna gode opplevingar ute og ønskjer å skapa eit stimulerande miljø som støttar opp under barna sin lyst til å leike, utforske, lære og meistre i naturen. Her vil barnehagen bidra til at barna opplever å vurdere og meistre risikofylt leik gjennom kroppslege utfordringar ved planmessig å bruke impulsane  natur- og friluftsliv kan gje.

Barnehagen sin visjon er klar og viser til barnehagen sitt verdigrunnlag. Barnet si tid i barnehagen legg eit viktig grunnlag for korleis barnet si livshistorie vil sjå ut. Eventus Haugland barnehage ønskjer å gje barnet anledning til å danne nære relasjonar, få gode opplevingar og mestring gjennom leik, læring og danning i eit heilskapleg bilete. Slik blir det lagt eit godt grunnlag for barnet si evne til å tru på seg sjølv og barnet får utvikle eit godt sjølvbilete.

Eventus Haugland barnehage ønskjer å gjera kvardagen enklast mogleg for småbarnsforeldre og tilbyr «all inklusive» med matpakkefri barnehage og bleieavtale med stelleutstyr.

Les meir om Eventus barnehagane

Årsplan

Barnehageplassen kostar
Barnehageplassen kostar
Plasstorleik Kostnad per mnd frå 01.01.2021 Gjeld berre enkelte barnehagar
100 % 3 230 kr
80 % 2 907 kr
60 % 2 261 kr Sjå vedtektene til den enkelte barnehage
50 % 1 938 kr Sjå vedtektene til den enkelte barnehage

Betalingsordningar

Kontaktinfo

Annelin Gokstad
Dagleg leiar
E-post
Telefon 55 08 53 50
Mobil 489 57 425

Dagleg leiar frå og med 3. august 2020

Arnhild Simonnes Drønen
Dagleg leiar
E-post
Telefon 55 08 53 50
Mobil 489 57 425

Dagleg leiar fram til og med 02.08.2020

Kjetil Hopen
Styreleiar
E-post
Mobil 928 20 340

Opningstider

06.45-17.00

Barnehagen har stengt julafta.
Onsdag før påske og nyttårsafta stenger barnehagen kl. 12.00.

Adresse

Besøksadresse:

Hauglandsvegen 16,
5392 Storebø


Postadresse:

Hauglandsvegen 16,
5392 Storebø