Austevoll kommune

Informasjon om koronasituasjonen i Austevoll kommune!

Ved å følgje denne lenkja finn du til ei kvar tid oppdatert informasjon om koronavirus i Austevoll.

 

Nasjonale og lokale tiltak for å bekjempe koronaviruset blir vidareført til og med 13. april.

Eventus Haugland barnehage

Eventus Haugland barnehage AS

Barnehagen sine verdiar er profesjonalitet, raushet og lidenskap.


Klikk for stort bilete  

Barnehagen er organisert i 3 avdelingar, med plass opptil 45 barn og ligg sentralt på Storebø, idyllisk til på Haugland omgitt mykje flott natur. Barnehagen har har eiga tomt i tilknytning til barnehagen med skog, eng, frukttrær, grønnsakshage og bærbuskar.

Barnehagen har óg smådyr som kaniner, høns, ender og til tider "alelam" som barna til dagleg er saman med ved mating, stell og lufting.

Som natur- og friluftsbarnehage er barnehagen særleg oppteken av å gje barna gode opplevingar ute og ønskjer å skapa eit stimulerande miljø som støttar opp under barna sin lyst til å leike, utforske, lære og meistre i naturen. Her vil barnehagen bidra til at barna opplever å vurdere og meistre risikofylt leik gjennom kroppslege utfordringar ved planmessig å bruke impulsane  natur- og friluftsliv kan gje.

Barnehagen sin visjon er klar og viser til barnehagen sitt verdigrunnlag. Barnet si tid i barnehagen legg eit viktig grunnlag for korleis barnet si livshistorie vil sjå ut. Eventus Haugland barnehage ønskjer å gje barnet anledning til å danne nære relasjonar, få gode opplevingar og mestring gjennom leik, læring og danning i eit heilskapleg bilete. Slik blir det lagt eit godt grunnlag for barnet si evne til å tru på seg sjølv og barnet får utvikle eit godt sjølvbilete.

Eventus Haugland barnehage ønskjer å gjera kvardagen enklast mogleg for småbarnsforeldre og tilbyr «all inklusive» med matpakkefri barnehage og bleieavtale med stelleutstyr.

Les meir om Eventus barnehagane

Årsplan

Barnehageplassen kostar
Barnehageplassen kostar
Plasstorleik Kostnad per mnd frå 01.01.2020 Gjeld berre enkelte barnehagar
100 % 3 135 kr
80 % 2 822 kr
60 % 2 195 kr Sjå vedtektene til den enkelte barnehage
50 % 1 881 kr Sjå vedtektene til den enkelte barnehage

Betalingsordningar

Kontaktinfo

Eventus Haugland barnehage
E-post
Telefon 928 85 485

Dagleg leiar: Marlén Waage Drivenes
Telefon: 928 85 485
E-post: marlen@eventusbarnehage.no

Styreleiar Eventus:
Kjetil Hopen
E-post: hopen@eventusbarnehage.no
telefon 928 20 340

Kjetil Hopen
Styreleiar
E-post
Mobil 928 20 340

Opningstider

06.45-17.00

Barnehagen har stengt julafta.
Onsdag før påske og nyttårsafta stenger barnehagen kl. 12.00.

Adresse

Besøksadresse:

Hauglandsvegen 16,
5392 Storebø


Postadresse:

Hauglandsvegen 16,
5392 Storebø