Austevoll kommune

Lokalt smittenivå i Austevoll – nivå 1

Austevoll kommune gjer ei risikovurdering av smittesituasjonen i kommunen kvar veke. Risikonivå følgjer 5 ulike nivå. Nivå 1 er lågt smittenivå og nivå 5 indikerer høgt smittenivå. Les meir om dette på nettsida til Folkehelseinstituttet.

 

Kolbeinsvik barnehage

Kolbeinsvik barnehage

Kolbeinsvik barnehage er ein privateigd barnehage som held til i eit sjarmerande og heimekosleg bygg i eit landleg og naturskjønt område. "Læring, leik og glede – Kolbeinsvik barnehage er stedet!"

Kolbeinsvik barnehage er ein 1-2 avdelings barnehage som held til i bygget som tidlegare var skulehuset i bygda. Vi er ein liten barnehage med gode og trygge omgjevnader inne og ute. Vi har eit fint uteområde samt ein eigen "barnehageskog" like ved som vi får disponera. I skogen har vi ei eiga grillhytte, bålpanne og ein nydeleg naturleikeplass. Turløyper, fotballbane, gymnastikksal, leikeplass, barneskule, strandsone og bondegardsdyr som sauar og hestar er å finna i gangavstand frå barnehagen.

Satsingsområde som vi har valt å fokusera særleg på i Kolbeinsvik barnehage, er fysisk aktivitet, kosthald og språkmiljø -og språkstimulering.

Leiken har ein sentral plass i barnehagekvardagen. Leikens eigenverdi vert anerkjent. Personale syt for gode vilkår for leik, venskap og barnas eigen kultur. Leiken er ein arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språkleg samhandling. Me inspirerer til, og gjer rom for ulik type leik både ute og inne. Me vil bidra til at alle barn kan oppleva glede, humor, spenning og engasjement gjennom leik – aleine og saman med andre.

 

Barnehageplassen kostar
Plasstorleik Kostnad per mnd frå 01.01.2021 Gjeld berre enkelte barnehagar
100 % 3 230 kr
80 % 2 907 kr
60 % 2 261 kr Sjå vedtektene til den enkelte barnehage
50 % 1 938 kr Sjå vedtektene til den enkelte barnehage

Betalingsordningar

Kontaktinfo

Siren Sevaldsen Fagerbakke
Styrar
E-post
Telefon 56 18 44 80
Mobil 919 90 802

Opningstider

07.00-16.30

For endringar i samband med ferie og høgtid sjå barnehagen sine vedtekter.

Adresse

Besøksadresse:

Brekka 31,
5394 Kolbeinsvik


Postadresse:

Brekka 31,
5394 Kolbeinsvik