Austevoll kommune

Lyngtua barnehage

Lyngtua barnehage

Ved å inkludera kritiske tenkemåtar i prosjekta og aktivitetane våre, oppfordrar vi barn til å bli meir personleg involvert i læringa si. Vi jobbar med alle sju fagområde i rammeplanen med særleg fokus på kreativitet. I Lyngtua barnehage er kreativitet på første plass!

Klikk for stort bilete

 

Lyngtua barnehage er ein 1-avdelingsbarnehage som ligg fantastisk til i flotte naturområde, til dømes Trollskogen, som berre ventar på å bli utforska av nysgjerrige barn. Barnehagen har sjølvsagt også eit eige uteområde, som vekker både leikelyst og glede hos dei små og store barna.

Inne har barnehagen ein stor gymsal. I alle aktiviteter er det eit pedagogisk innhald når det gjeld tema og årstid. Satsningsområda våre er matematikk og kreativitet. Barna i Lyngtua barnehage opplever seg sjølv som meiningsskaperar i eit trygt, omsorgsfullt og inspirerande miljø. Tre måltider om dagen: frukost, varm lunsj og frukt blir servert.

Barnehagen er open 5 dagar i veka frå kl. 07.00 til 16.00.
Lyngtua barnehage er stengt samanhangande 4 veker kvart år om sommaren.

I 2018: Halve juli og halve august

I 2019: juli månad

Sommarstenginga held fram slik annakvart år.

Barnehageplassen kostar
Barnehageplassen kostar
Plasstorleik Kostnad per mnd frå 01.08.2019 Gjeld einskilde barnehagar
100 % 3 040 kr
80 % 2 736 kr
60 % 2 128 kr Sjå vedtekter
50 % 1 824 kr Sjå vedtekter

Betalingsordningar

Kontaktinfo

Lyngtua barnehage
E-post
Mobil 454 62 835

LOGO LYNGTUA

Roberto Pisano
Styrar Lyngtua barnehage
E-post
Mobil 984 81 543

Opningstider

Barnehagen er open  frå kl. 07.00 til 16.00.

Sommarstenging:
I 2018: Halve juli og halve august

I 2019: juli månad

Sommarstenginga held fram slik annakvart år.

Adresse

Drønen 254
5394 KOLBEINSVIK

Fann du det du leita etter?