Austevoll kommune

Sjøliv FUS barnehage

Sjøliv FUS barnehage

Sjøliv FUS barnehage ligg i sjøkanten i Makkhamn på Hundvåkøy. Her er det (nesten) bilfritt, kort veg til turområde og båten til barnehagen. Vi har en leikeplass som innbyr til rolleleik og vaksne som er tilstades i leiken.
 

Leiken er barns viktigaste aktivitet. Det er difor viktig å gje leiken god tid og god plass.

Barnet utviklar seg gjennom leiken på alle område: Intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt.
I leiken utviklar barnet  identiteten sin og sjølivkjensla si. Difor tar og får leiken god plass hos oss.

Her er Sjøliv FUS barnehage sin årsplan

Barnehageplassen kostar
Plasstorleik Kostnad per mnd frå 01.01.2021 Gjeld berre enkelte barnehagar
100 % 3 230 kr
80 % 2 907 kr
60 % 2 261 kr Sjå vedtektene til den enkelte barnehage
50 % 1 938 kr Sjå vedtektene til den enkelte barnehage

Betalingsordningar

Kontaktinfo

Sjøliv FUS barnehage
E-post
Telefon 55 08 21 92
Aud Iren Troland
Dagleg leiar
E-post
Mobil 977 77 337

Opningstider

06.45-17.00

Sommaropen

Adresse

Besøksadresse:

Makkhamn 43,
5384 Torangsvåg


Postadresse:

Makkhamn 43,
5384 Torangsvåg