Austevoll kommune

Varsel om koking av vatn til kundar på Stolmen 17.08.19

Til kundar på Stolmen

Det er påvist bakterier i drikkevatnet på Stolmen og inntil årsak er avklart må difor alt drikkevatn kokast. Me har grunn for å tru at problemet kun gjeld eit avgrensa område på leidningsnettet, men inntil vidare gjeld allikevel kokevarselet heile Stolmen for å være på den sikre sida. Kokevarselet gjeld alt vatn som skal drikkast, nyttast til matlaging og tannpuss. Klevask, dusjing m.m går fint. Me jobber med å finne årsak til problemet og vil sende nytt varsel når vi veit meir.

Med helsing
Austevoll Vatn Avløp

Følg med på nettsida til Austevoll Vatn og Avløp http://akava.no/Driftsmelding

Storebø FUS barnehage

Storebø FUS barnehage

Storebø FUS barnehage ynsker at barnet skal bli den beste utgåva av seg sjølv. Barna vert møtt av trygge vaksne som er engasjert og lytter til barnet ditt. Saman gjev me barna leik og glede, kvardagsmagi og vennegaranti.
Klikk for stort bilete
 

Storebø FUS barnehage opna i nye lokale 15. november 2011. Barnehagen ligg sentralt på Storebø, nær ungdomsskule, barneskule og Austevoll idrettsanlegg. Barnehagen har 75 plassar som i dag er fordelt på 3 basar. Me har eit glødande, skapande og tilstedeverande personale, av desse 7 pedagogar og 10 assistentar.

Barnehagen er ein "smart mat" barnehage kor prinsippet er å fremja matglede hos barna. Næringsrik og riktig mat som inneheld nok av dei gode «byggeklossane», er ein føresetnad for å sikra optimal utvikling av hjernen og resten av kroppen.

Barna er med og lagar varmlunsj ein dag i veka. Kvar base har ansvar for å lage mat til heile barnehagen i ein månad om gongen. Barnehagen legg vekt på at barna er delaktig i matlagingsprosessen.Dei får kunnskap om dei ulike matvarene, brukar sansene og dei får eit positivt forhold til ulike matvarer.

Barna får frukost, lunsj og frukt.

Storebø FUS barnehage legg særleg vekt på overgangar. Me ynsker best mogleg barnehagestart barnet, også når barnet skal over til ny base og overgangen til skulen.  

Barnehageplassen kostar
Barnehageplassen kostar
Plasstorleik Kostnad per mnd frå 01.08.2019 Gjeld einskilde barnehagar
100 % 3 040 kr
80 % 2 736 kr
60 % 2 128 kr Sjå vedtekter
50 % 1 824 kr Sjå vedtekter

Betalingsordningar

Kontaktinfo

Storebø FUS barnehage
E-post
Telefon 55 08 32 32
Agnete Storebø
Dagleg leiar
E-post
Mobil 906 15 467

Opningstider

06.45-17.00

Sommaropen

Adresse

Besøksadresse:

Lindevika 8,
5392 Storebø


Postadresse:

Lindevika 8,
5392 Storebø

Fann du det du leita etter?