Austevoll kommune

Storebø FUS barnehage

Storebø FUS barnehage

Storebø FUS barnehage ynsker at barnet skal bli den beste utgåva av seg sjølv. Barna vert møtt av trygge vaksne som er engasjert og lytter til barnet ditt. Saman gjev me barna leik og glede, kvardagsmagi og vennegaranti.

 

Storebø FUS barnehage opna i nye lokale 15. november 2011. Barnehagen ligg sentralt på Storebø, nær ungdomsskule, barneskule og Austevoll idrettsanlegg. Barnehagen har 75 plassar som i dag er fordelt på 3 basar. Me har eit glødande, skapande og tilstedeverande personale, av desse 7 pedagogar og 10 assistentar.

Barnehagen er ein "smart mat" barnehage kor prinsippet er å fremja matglede hos barna. Næringsrik og riktig mat som inneheld nok av dei gode «byggeklossane», er ein føresetnad for å sikra optimal utvikling av hjernen og resten av kroppen.

Barna er med og lagar varmlunsj ein dag i veka. Kvar base har ansvar for å lage mat til heile barnehagen i ein månad om gongen. Barnehagen legg vekt på at barna er delaktig i matlagingsprosessen.Dei får kunnskap om dei ulike matvarene, brukar sansene og dei får eit positivt forhold til ulike matvarer.

Barna får frukost, lunsj og frukt.

Storebø FUS barnehage legg særleg vekt på overgangar. Me ynsker best mogleg barnehagestart barnet, også når barnet skal over til ny base og overgangen til skulen.  

Barnehageplassen kostar
Plasstorleik Kostnad per mnd frå 01.01.2021 Gjeld berre enkelte barnehagar
100 % 3 230 kr
80 % 2 907 kr
60 % 2 261 kr Sjå vedtektene til den enkelte barnehage
50 % 1 938 kr Sjå vedtektene til den enkelte barnehage

Betalingsordningar

Kontaktinfo

Storebø FUS barnehage
E-post
Telefon 55 08 32 32
Agnete Storebø
Dagleg leiar
E-post
Mobil 906 15 467

Opningstider

06.45-17.00

Sommaropen

Adresse

Besøksadresse:

Lindevika 8,
5392 Storebø


Postadresse:

Lindevika 8,
5392 Storebø