Austevoll kommune

Pris og betalingsordningar

Du må betala

Barnehageprisane er regulert av forskrift om foreldrebetaling i barnehagar. Kommunen har ulike moderasjonsordningar ut frå foreldra si inntekt og tal søsken som har barnehageplass.

Frå 1. august 2019 er maksimalprisen til 3 040 kroner per månad for heiltidsplass. Dette utgjer kr 33 440 kroner per år.

Frå 1. januar 2020 aukar maksimalpris til kr 3 135 kroner per månad for heiltidsplass. Dette utgjer 34 485  kroner per år.

Juli er betalingsfri månad.

Det er 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og 50 % søskenmoderasjon for 3. eller fleire barn.

Kostpengar kjem i tillegg.

Barnehageplassen kostar
Plasstorleik Kostnad per mnd frå 01.08.2019 Gjeld einskilde barnehagar
100 % 3 040 kr
80 % 2 736 kr
60 % 2 128 kr Sjå vedtekter
50 % 1 824 kr Sjå vedtekter

Betalingsordningar


Det er eigne reglar for flyktningar i introduksjonsprogram. Ta kontakt med flyktningkonsulent på NAV.