Austevoll kommune

Lokalt smittenivå i Austevoll – nivå 1

Austevoll kommune gjer ei risikovurdering av smittesituasjonen i kommunen kvar veke. Risikonivå følgjer 5 ulike nivå. Nivå 1 er lågt smittenivå og nivå 5 indikerer høgt smittenivå. Les meir om dette på nettsida til Folkehelseinstituttet.

 

Pris og betalingsordningar

Du må betala

Barnehageprisane er regulert av forskrift om foreldrebetaling i barnehagar. Kommunen har ulike moderasjonsordningar ut frå foreldra si inntekt og tal søsken som har barnehageplass.

Frå 1. januar 2021 er maksimalpris kr 3 230 kroner per månad for heiltidsplass. Dette utgjer 35 530 kroner per år.

Juli er betalingsfri månad.

Det er 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og 50 % søskenmoderasjon for 3. eller fleire barn.

Kostpengar kjem i tillegg.

Barnehageplassen kostar
Plasstorleik Kostnad per mnd frå 01.01.2021 Gjeld berre enkelte barnehagar
100 % 3 230 kr
80 % 2 907 kr
60 % 2 261 kr Sjå vedtektene til den enkelte barnehage
50 % 1 938 kr Sjå vedtektene til den enkelte barnehage

 

Betalingsordningar

Det er eigne reglar for flyktningar i introduksjonsprogram. Ta kontakt med flyktningkonsulent på NAV.