Austevoll kommune

Pris og betalingsordningar

Du må betala

Barnehageprisane er regulert av forskrift om foreldrebetaling i barnehagar. Kommunen har ulike moderasjonsordningar ut fra foreldra si inntekt og tal søsken som har barnehageplass.

Frå 1. januar 2019 er maksimalpris 2 990 kroner per månad for heildagsplass. Dette utgjer 32 490 kroner per år. Juli er betalingsfri månad.

Det er 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og 50 % søskenmoderasjon for 3. eller fleire barn.

Kostpengar kan komme i tillegg.

Barnehageplassen kostar
Plasstorleik Kostnad per mnd Ikkje alle barnehagar
100 % 2 990 kr
80 % 2 691 kr
60 % 2 093 kr Sjå vedtekter
50 % 1 794 kr Sjå vedtekter

Betalingsordningar


Det er eigne reglar for flyktningar i introduksjonsprogram. Ta kontakt med flyktningkonsulent på NAV.

Fann du det du leita etter?