Austevoll kommune

Pris og betalingsordningar

Du må betala

Barnehageprisane er regulert av forskrift om foreldrebetaling i barnehagar. Kommunen har ulike moderasjonsordningar ut fra foreldra si inntekt og tal søsken som har barnehageplass.

Frå 1. januar 2018 er maksimalpris 2 910 kroner per månad for heildagsplass. Dette utgjer 32.010 kroner per år. Juli er betalingsfri månad.

Kostpengar kan komme i tillegg.

Plasstorleik Kostnad per mnd Ikkje alle barnehagar
100 % 2 910 kr
80 % 2 619 kr
60 % 2 037 kr Sjå vedtekter
50 % 1 746 kr Sjå vedtekter

 

Foreldrebetaling

Fant du det du leita etter?