Austevoll kommune

Bytta barnehage eller endra plasstorleik

Bytta barnehage eller endra plasstorleik

Ønsker du å bytta barnehage eller auka plasstorleik, kan du få tilbod dersom det er ledig plass til barnet i barnehagen du søker overflytting til.

Du må søkje om å få bytta barnehage eller auka plasstorleik ved å fylle ut elektronisk skjema.

Hugs at du må seie opp plassen i barnehagen du flyttar frå.
Oppseiingsreglar er i vedtektene til den enkelte barnehage.

Oppseiing og bytte av barnehage