Austevoll kommune

Seia opp barnehageplassen

Seia opp barnehageplassen

Har du barnehageplass må du sende inn elektronisk skjema når du vil

Har du barnehageplass må du sende oppseiing ved å fylle ut elektronisk skjema når du vil

  • bytte barnehage
  • flytte frå kommunen
  • ikkje ønskjer vidare barnehageplass

Reglar for oppseiing gjeld frå foreldre eller foresatte har tatt imot plassen.

Private barnehagar har eigne reglar for oppseingstid. Sjå den enkelte barnehage sine vedtekter.

Ved overgang til annan barnehage i kommunen, må oppseiingstid, overgangstidspunkt og betaling avklarast med begge barnehagane.

Oppseiing ved skulestart går automatisk for barnehagane.