Austevoll kommune

Kom med innspel til kommuneplanens arealdel

Søk barnehageplass

Slik søkjer du barnehageplass

Du søker om barnehageplass ved å fylla ut eit elektronisk søknadskjema.

Nytt barnehageår startar 1. august. Barn som fyller eitt år frå august til og med november, har rett på plass innan utgangen av måneden barnet er fødd.

Rett til barnehageplass er innfridd når du mottek tilbod om plass i ein barnehage i Austevoll kommune. Du kan ønske oppstart før barnet er eitt år, men har ikkje rett på plass før den månaden barnet fyller eitt år.

Barn utan lovfesta rett kan få tilbod dersom det er ledig plass.

Elektronisk søknadsskjema

Hovedopptaket har søknadsfrist 1.mars, men du kan senda inn søknad heile året.

Søke barnehageplass