Austevoll kommune

Ferie og fridager

Skule- og barnehagerute. Ferie og fridagar

Skuleruta er sett i samanheng med barnehageåret, og er i størst mogleg grad ei samordna barnehage- og skulerute.

 


Skule- og barnehageruta er ei lokal forskrift vedteken i tenesteutvalet.