Austevoll kommune

Kom med innspel til kommuneplanens arealdel

Ferie og fridager

Skule- og barnehagerute. Ferie og fridagar

Skuleruta er sett i samanheng med barnehageåret, og er i størst mogleg grad ei samordna barnehage- og skulerute.

 


 

Skule- og barnehageruta er ei lokal forskrift.