Austevoll kommune

Kulturskulen

Kulturskulen

Kulturskulen er eit kommunalt tilbod til born og unge i Austevoll som ynskjer opplæring innan musikk, dans eller teikning og maling.

Sjå under "Kva skjer?" ovanfor for å finne informasjon om oppstart av nytt skuleår!

Skuleåret 2018-19 har skulen 170 elevar som får undervisning i mange ulike disiplinar innan musikk, samt teikning/maling og dans.
I tillegg sel kulturskulen tenester til kor og andre lag som driv med song og musikk. Vi sel og tenester til helse- og sosialetaten (musikkterapi) og Austevoll PO-senter.

Kulturskulen har 11 tilsette lærarar.

Alle som er elevar i grunnskulen kan søkje plass.

Søknadsfristen er 1. april, men ein kan søkje heile året, då det kan vere ledige plassar.

Om kulturskulen - hovedside


 

Fann du det du leita etter?