Austevoll kommune

Bjellandsvegen - oppdatert informasjon

Kulturskulen

Kulturskulen

Kulturskulen er eit kommunalt tilbod til barn og unge i Austevoll som ønsker opplæring innan musikk, dans, bildekunst eller teater.

Skuleåret 2022-2023 har skulen fylt opp 221 elevplassar innan mange ulike disiplinar innan musikk, teater, teikning/maling og dans. 

Frå januar 2023 startar vi ei ny korpsgruppe, og vi har og tilbod til helsetenesta (musikkterapi) og Austevoll pleie- og omsorgsssenter (song- og musikkstund.)

Kulturskulen har 11 tilsette lærarar.

Alle som er elevar i grunnskulen kan søke plass.

Søknadsfristen er 1. april, men ein kan søkje heile året, då det kan vere ledige plassar. 

 

 

Nytt tilbod til dei som har vore med i KDV skulekorps og vil fortsetje å spele i korps:

 

Du kan og gå rett inn på denne sida:

Korpsgruppe i kulturskulen.

 

SpeedAdmin
Kva er SpeedAdmin?

  • Nettstad for informasjon og kontakt med kulturskulen.
  • No og som app for mobil og nettbrett!
  • No og med læringsplattform for deling av lærestoff, lekser med meir.

www.speedadmin.dk

Logg inn på SPEEDADMIN for å finne informasjon om timeplan, feriar og fridagar, kontaktinfo til lærar eller leiing i kulturskulen, søkje på undervisningstilbod og anna.

Her finn du og "Læringsplattform" som er ein nettstad der læraren legg ut lærestoff og instruksjonar, og der lærar og elev kan kommunisere via chat og video-chat.

Les meir om korleis du brukar SpeedAdmin her:

"Læringsplattform" i Speedadmin (PDF, 413 kB)

Fritid for alle – ei støtteordning frå Austevoll Røde Kors
Austevoll Røde Kors har oppretta ei økonomisk støtteordning for fritidsaktivitetar for born og unge frå hushaldingar med økonomiske utfordringar. Dette kan og omfatte elevplass i kulturskulen.

Les meir om Fritid for alle og korleis du kan søke i boksen lenger oppe på denne sida..

Kontaktinfo

Audun Alvsåker
Rektor
E-post
Telefon +47 55 08 12 20