Austevoll kommune

Informasjon om koronasituasjonen i Austevoll kommune!

Ved å følgje denne lenkja finn du til ei kvar tid oppdatert informasjon om koronavirus i Austevoll.

 

Nasjonale og lokale tiltak for å bekjempe koronaviruset blir vidareført til og med 13. april.

Kulturskulen

Kulturskulen

Klikk for stort bileteKulturskulen er eit kommunalt tilbod til born og unge i Austevoll som ynskjer opplæring innan musikk, dans eller biletkunst.

Skuleåret 2019-20 har skulen 170 elevar som får undervisning i mange ulike disiplinar innan musikk, samt teikning/maling og dans.
Vi samarbeider med KDV skulekorps, der vi har ansvaret for aspirantopplæringa, og vi sel og tenester til helse- og sosialetaten (musikkterapi) og Austevoll PO-senter.

Kulturskulen har 11 tilsette lærarar.

Alle som er elevar i grunnskulen kan søkje plass.

Søknadsfristen er 1. april, men ein kan søkje heile året, då det kan vere ledige plassar.

 

For elevar og føresette:  Nytt nettstaden SPEEDADMIN som kontaktflate mot kulturskulen!

Alle som er føresett eller elev i kulturskulen kan logge seg inn på SPEEDADMIN for å finne informasjon om timeplan, feriar og fridagar, ta kontakt med lærar eller leiing i kulturskulen, søkje på undervisningstilbod og anna.

Nettstaden er www.speedadmin.dk og ein må logge inn med brukarnamn og passord.

I januar blei det oppretta nye brukarnamn for alle, og i e-post 16. januar skal de ha motteke informasjon om dette. Dersom dette er ukjent, kan ein ta kontakt med kulturskulen på audun.alvsaker@austevoll.kommune.no og få brukarnamn og eventuelt passord.

Dersom ein berre manglar passord, kan ein klikke på "Glemt passord" og få informasjon om oppretting av nytt passord til den e-postadressa som er nytta ved påmelding til kulturskulen, eller rett og slett ta kontakt med kulturskulen.

Som foreldre kan ein og logge på med ID-porten, så sant ein har oppgitt personnummer ved påmelding.

Dersom du loggar inn på nettlesaren på mobilen, får du opp mobilversjonen, som kan vere svært nyttig å ha.

Om kulturskulen - hovedside