Austevoll kommune

Kulturskulen

Kulturskulen

Kulturskulen er eit kommunalt tilbod til born og unge i Austevoll som ynskjer opplæring innan musikk, dans, biletkunst eller teater.

Skuleåret 2021-22 har skulen 183 elevar som får undervisning i mange ulike disiplinar innan musikk, teater, teikning/maling og dans.
Vi samarbeider med KDV skulekorps, der vi har ansvaret for aspirantopplæringa, og vi sel og tenester til helse- og sosialetaten (musikkterapi) og Austevoll PO-senter.

Kulturskulen har 10 tilsette lærarar.

Alle som er elevar i grunnskulen kan søkje plass.

Søknadsfristen er 1. april, men ein kan søkje heile året, då det kan vere ledige plassar.

Nytt tilbod i 2021:  Teater!

Hausten 2021 startar kulturskulen eit nytt undervisingstilbod i teater!

I første omgong gjeld tilbodet 3. - 6. klasse, men seinare tek vi sikte på å utvide tilbodet til og å gjelde eldre elevar.

FRITID FOR ALLE - Ny støtteordning frå Austevoll Røde Kors.

Austevoll Røde Kors har oppretta ei økonomisk støtteordning for fritidsaktivitetar for born og unge frå hushaldingar med økonomiske utfordringar. Dette kan og omfatte elevplass i kulturskulen.

Les meir om FRITID FOR ALLE og korleis ein kan søkje lengre nede på denne sida. 

Bruk SpeedAdmin!

Kva er SpeedAdmin?

  • Nettstaden  for informasjon og kontakt med kulturskulen.
  • No og som app for mobil og nettbrett!
  • No og med læringsplattform for deling av lærestoff, lekser med meir.

Nettstad:  www.speedadmin.dk

Logg inn på SPEEDADMIN for å finne informasjon om timeplan, feriar og fridagar, kontaktinfo til lærar eller leiing i kulturskulen, søkje på undervisningstilbod og anna.

Her finn du og "Læringsplattform" som er ein nettstad der læraren legg ut lærestoff og instruksjonar, og der lærar og elev kan kommunisere via chat og video-chat.

Brukarnamn skal alle ha fått ved påmelding. Dersom dette er ukjent, kan du ta kontakt med kulturskulen på audun.alvsaker@austevoll.kommune.no og få brukarnamn og eventuelt passord.

Dersom du berre manglar passord, kan du klikke på "Glemt passord" og få informasjon om oppretting av nytt passord til den e-postadressa som er nytta ved påmelding til kulturskulen.

Som foreldre kan du og logge på med ID-porten, så sant du har oppgitt personnummer ved påmelding.

På mobil og nettbrett kan du bruke SpeedAdmin-appen, som du kan laste ned frå App Store eller Google Play.

Her nyttar du same brukarnamn og passord som på SpeedAdmin-nettsida.

 

Ta gjerne kontakt med kulturskulen på audun.alvsaker@austevoll.kommune.no eller telefon 55081220.