Austevoll kommune

Lokalt smittenivå i Austevoll – nivå 1

Austevoll kommune gjer ei risikovurdering av smittesituasjonen i kommunen kvar veke. Risikonivå følgjer 5 ulike nivå. Nivå 1 er lågt smittenivå og nivå 5 indikerer høgt smittenivå. Les meir om dette på nettsida til Folkehelseinstituttet.

 

Kulturskulen

Kulturskulen

Kulturskulen er eit kommunalt tilbod til born og unge i Austevoll som ynskjer opplæring innan musikk, dans, biletkunst eller teater.

Skuleåret 2021-22 har skulen 186 elevar som får undervisning i mange ulike disiplinar innan musikk, teater, teikning/maling og dans.
Vi samarbeider med KDV skulekorps, der vi har ansvaret for aspirantopplæringa, og vi sel og tenester til helse- og sosialetaten (musikkterapi) og Austevoll PO-senter.

Kulturskulen har 10 tilsette lærarar.

Alle som er elevar i grunnskulen kan søkje plass.

Søknadsfristen er 1. april, men ein kan søkje heile året, då det kan vere ledige plassar.

Nytt tilbod i 2021:  Teater!

Hausten 2021 startar kulturskulen eit nytt undervisingstilbod i teater!

I første omgong gjeld tilbodet 3. - 6. klasse, men seinare tek vi sikte på å utvide tilbodet til og å gjelde eldre elevar.

FRITID FOR ALLE - Ny støtteordning frå Austevoll Røde Kors.

Austevoll Røde Kors har oppretta ei økonomisk støtteordning for fritidsaktivitetar for born og unge frå hushaldingar med økonomiske utfordringar. Dette kan og omfatte elevplass i kulturskulen.

Les meir om FRITID FOR ALLE og korleis ein kan søkje lengre nede på denne sida. 

Bruk SpeedAdmin!

Kva er SpeedAdmin?

  • Nettstaden  for informasjon og kontakt med kulturskulen.
  • No og som app for mobil og nettbrett!
  • No og med læringsplattform for deling av lærestoff, lekser med meir.

Nettstad:  www.speedadmin.dk

Logg inn på SPEEDADMIN for å finne informasjon om timeplan, feriar og fridagar, kontaktinfo til lærar eller leiing i kulturskulen, søkje på undervisningstilbod og anna.

Innlogging for skuleåret 2021/2022 opnar i august.

Her finn du og "Læringsplattform" som er ein nettstad der læraren legg ut lærestoff og instruksjonar, og der lærar og elev kan kommunisere via chat og video-chat.

Brukarnamn skal alle ha fått ved påmelding. Dersom dette er ukjent, kan du ta kontakt med kulturskulen på audun.alvsaker@austevoll.kommune.no og få brukarnamn og eventuelt passord.

Dersom du berre manglar passord, kan du klikke på "Glemt passord" og få informasjon om oppretting av nytt passord til den e-postadressa som er nytta ved påmelding til kulturskulen.

Som foreldre kan du og logge på med ID-porten, så sant du har oppgitt personnummer ved påmelding.

På mobil og nettbrett kan du bruke SpeedAdmin-appen, som du kan laste ned frå App Store eller Google Play.

Her nyttar du same brukarnamn og passord som på SpeedAdmin-nettsida.

 

Ta gjerne kontakt med kulturskulen på audun.alvsaker@austevoll.kommune.no eller telefon 55081220.