Austevoll kommune

Kulturskulen

Kulturskulen

Klikk for stort bilete Kulturskulen er eit kommunalt tilbod til born og unge i Austevoll som ynskjer opplæring innan musikk, dans eller biletkunst.

Skuleåret 2018-19 har skulen 170 elevar som får undervisning i mange ulike disiplinar innan musikk, samt teikning/maling og dans.
I tillegg sel kulturskulen tenester til kor og andre lag som driv med song og musikk. Vi sel og tenester til helse- og sosialetaten (musikkterapi) og Austevoll PO-senter.

Kulturskulen har 11 tilsette lærarar.

Alle som er elevar i grunnskulen kan søkje plass.

Søknadsfristen er 1. april, men ein kan søkje heile året, då det kan vere ledige plassar.

 

For elevar og føresette:  Nytt nettstaden SPEEDADMIN som kontaktflate mot kulturskulen!

Alle som er føresett eller elev i kulturskulen kan logge seg inn på SPEEDADMIN for å finne informasjon om timeplan, feriar og fridagar, ta kontakt med lærar eller leiing i kulturskulen, søkje på undervisningstilbod og anna.

Nettstaden er www.speedadmin.dk og brukarnamnet er eleven sin fødselsdato med 6 siffer. (DDMMÅÅ)

Dersom ein ikkje har passord som ein har oppretta eller fått ved påmelding, kan ein klikke på "Glemt passord" og få informasjon om oppretting av nytt passord til den e-postadressa som er nytta ved påmelding til kulturskulen, eller rett og slett ta kontakt med kulturskulen.

Dersom du loggar inn på nettlesaren på mobilen, får du opp mobilversjonen, som kan vere svært nyttig å ha.

Om kulturskulen - hovedside


 

Fann du det du leita etter?