Austevoll kommune

Lokalt smittenivå i Austevoll – nivå 1

Austevoll kommune gjer ei risikovurdering av smittesituasjonen i kommunen kvar veke. Risikonivå følgjer 5 ulike nivå. Nivå 1 er lågt smittenivå og nivå 5 indikerer høgt smittenivå. Les meir om dette på nettsida til Folkehelseinstituttet.

 

Kulturskulen

Kulturskulen

Klikk for stort bileteKulturskulen er eit kommunalt tilbod til born og unge i Austevoll som ynskjer opplæring innan musikk, dans, biletkunst eller teater.

Skuleåret 2020-21 har skulen 167 elevar som får undervisning i mange ulike disiplinar innan musikk, samt teikning/maling og dans.
Vi samarbeider med KDV skulekorps, der vi har ansvaret for aspirantopplæringa, og vi sel og tenester til helse- og sosialetaten (musikkterapi) og Austevoll PO-senter.

Kulturskulen har 9 tilsette lærarar.

Alle som er elevar i grunnskulen kan søkje plass.

Søknadsfristen er 1. april, men ein kan søkje heile året, då det kan vere ledige plassar.

Nytt tilbod i 2021:  Teater!

Hausten 2021 vil kulturskulen starte opp nytt undervisingstilbod i teater!

I første omgong vil tilbodet gjelde 3. - 6. klasse, men seinare tek vi sikte på å utvide tilbodet til og å gjelde eldre elevar.

Klikk her for å søkje plass på dette tilbodet:  Teater

 

Re-registrering for alle som har elevplass i år:

Alle som har elevplass i kulturskulen i dag, må re-registrere elevplassen innan 1. april!

Klikk på "Re-registrer elevplass i kulturskulen" på menyen heilt nede på denne sida.

     

For elevar eller foreldre i kulturskulen:

Bruk SpeedAdmin!

Kva er SpeedAdmin?

  • Nettstaden  for informasjon og kontakt med kulturskulen.
  • No og som app for mobil og nettbrett!
  • No og med læringsplattform for deling av lærestoff, lekser med meir.

Nettstad:  www.speedadmin.dk

Logg inn på SPEEDADMIN for å finne informasjon om timeplan, feriar og fridagar, kontaktinfo til lærar eller leiing i kulturskulen, søkje på undervisningstilbod og anna.

Her finn du og "Læringsplattform" som er ein nettstad der læraren legg ut lærestoff og instruksjonar, og der lærar og elev kan kommunisere via chat og video-chat.

Brukarnamn skal alle ha fått ved påmelding. Dersom dette er ukjent, kan du ta kontakt med kulturskulen på audun.alvsaker@austevoll.kommune.no og få brukarnamn og eventuelt passord.

Dersom du berre manglar passord, kan du klikke på "Glemt passord" og få informasjon om oppretting av nytt passord til den e-postadressa som er nytta ved påmelding til kulturskulen.

Som foreldre kan du og logge på med ID-porten, så sant du har oppgitt personnummer ved påmelding.

På mobil og nettbrett kan du bruke SpeedAdmin-appen, som du kan laste ned frå App Store eller Google Play.

Her nyttar du same brukarnamn og passord som på SpeedAdmin-nettsida.

 

Ta gjerne kontakt med kulturskulen på audun.alvsaker@austevoll.kommune.no eller telefon 55081220.

Om kulturskulen - hovedside