Austevoll kommune

Kulturskulen

Kulturskulen

Klikk for stort bilete Kulturskulen er eit kommunalt tilbod til born og unge i Austevoll som ynskjer opplæring innan musikk, dans eller teikning og maling.

Skuleåret 2018-19 har skulen 170 elevar som får undervisning i mange ulike disiplinar innan musikk, samt teikning/maling og dans.
I tillegg sel kulturskulen tenester til kor og andre lag som driv med song og musikk. Vi sel og tenester til helse- og sosialetaten (musikkterapi) og Austevoll PO-senter.

Kulturskulen har 11 tilsette lærarar.

Alle som er elevar i grunnskulen kan søkje plass.

Søknadsfristen er 1. april, men ein kan søkje heile året, då det kan vere ledige plassar.

Re-registrering for eksisterande elevar i kulturskulen.

Det er no på tide å ta stilling til om eleven skal fortsetje på kulturskulen neste skuleår.

Vi vil difor be om at de innan 1. april loggar på kulturskulen sitt datasystem Speedadmin og klikkar på "Re-registrering" for å gje til kjenne om elevane skal re-registrerast, altså fortsetje på det tilbodet han eller ho går på i dag i kulturskulen.

Nettadressa er www.speedadmin.dk

I avsnittet nedanfor om Speedadmin kan du lese om korleis du loggar deg på.

Dersom de ynskjer å søkje på eit anna fag i tillegg til eller i staden for det eksisterande, kan de klikke på "legge til nytt fag" under Re-registrering.

Under re-registreringa vil de og bli bedne om å godkjenne eller endre elevinformasjon og kontaktinformasjon som er registrert.

For elevar og føresette:  Nytt nettstaden SPEEDADMIN som kontaktflate mot kulturskulen!

Alle som er føresett eller elev i kulturskulen kan logge seg inn på SPEEDADMIN for å finne informasjon om timeplan, feriar og fridagar, ta kontakt med lærar eller leiing i kulturskulen, søkje på undervisningstilbod og anna.

Nettstaden er www.speedadmin.dk og brukarnamnet er eleven sin fødselsdato med 6 siffer. (DDMMÅÅ)

Dersom ein ikkje har passord som ein har oppretta eller fått ved påmelding, kan ein klikke på "Glemt passord" og få informasjon om oppretting av nytt passord til den e-postadressa som er nytta ved påmelding til kulturskulen, eller rett og slett ta kontakt med kulturskulen.

Dersom du loggar inn på nettlesaren på mobilen, får du opp mobilversjonen, som kan vere svært nyttig å ha.

Om kulturskulen - hovedside


 

Fann du det du leita etter?