Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Årshjul

Årshjul

August:

Felles oppstartssamlingar for elevar, lærarar og foreldrar.

Informasjon og høve til å bli kjend med kvarandre. Val av foreldrerepresentantar til samarbeidsutvalet.


September:

Første møte i samarbeidsutvalet.


Oktober:

Kulturskuleklubb: Sosialt og musikalsk samvere for elevar og lærar.


Desember:

Påmelding til UKM opnar 1. desember.

Påmelding på www.ukm.no

 

Adventskonsertar.

Opne elevkonsertar i kyrkjene. Storebø, Bekkjarvik og Hundvåkøy.


Februar:

Foreldrekonferansar (Dei føresette kjem saman med eleven til samtale i den vanlege undervisningstida.)

UKM (Ungdommens kulturmønstring) i Austevoll.


Mars:

Søknadsrunde for neste skuleår startar 1. mars.

Søknadsskjema på www.austevoll.kommune.no

Kulturskuleklubb: Sosialt og musikalsk samvere for elevar og lærar.

 
April:

Frist for å søkje elevplass i kulturskulen: 1. april.


UKM i Vestland.

Nærmiljøkonsertar/-utstillingar/-framsyningar.


Mai:

De Unges Festspilldag (Bergen)

Elevar frå kulturskulen deltek på De Unges Festspilldag i Bergen under Festspela.


Juni:

Sommarframsyning.

Mot slutten av skuleåret har vi ei sommarframsyning med eit tema, der alle fagområda i kulturskulen er representert.