Austevoll kommune

Lokalt smittenivå i Austevoll – nivå 1

Austevoll kommune gjer ei risikovurdering av smittesituasjonen i kommunen kvar veke. Risikonivå følgjer 5 ulike nivå. Nivå 1 er lågt smittenivå og nivå 5 indikerer høgt smittenivå. Les meir om dette på nettsida til Folkehelseinstituttet.

 

Årshjul

Årshjul

August:

Felles oppstartssamlingar for elevar, lærarar og foreldrar.

Informasjon og høve til å bli kjend med kvarandre. Val av foreldrerepresentantar til samarbeidsutvalet.


September:

Første møte i samarbeidsutvalet.


Oktober:

Kulturskuleklubb: Sosialt og musikalsk samvere for elevar og lærar.


Desember:

Påmelding til UKM opnar 1. desember.

Påmelding på www.ukm.no

 

Adventskonsertar.

Opne elevkonsertar i kyrkjene. Storebø, Bekkjarvik og Hundvåkøy.


Februar:

Foreldrekonferansar (Dei føresette kjem saman med eleven til samtale i den vanlege undervisningstida.)

UKM (Ungdommens kulturmønstring) i Austevoll.

Kulturmesse.


Mars:

Søknadsrunde for neste skuleår startar 1. mars.

Søknadsskjema på www.austevoll.kommune.no

Kulturskuleklubb: Sosialt og musikalsk samvere for elevar og lærar.

 
April:

Frist for å søkje elevplass i kulturskulen: 1. april.


UKM i Hordaland.

Nærmiljøkonsertar/-utstillingar/-framsyningar.


Mai:

De Unges Festspilldag (Bergen)

Elevar frå kulturskulen deltek på De Unges Festspilldag i Bergen under Festspela.


Juni:

Sommarframsyning.

Mot slutten av skuleåret har vi ei sommarframsyning med eit tema, der alle fagområda i kulturskulen er representert.