Austevoll kommune

Varsel om koking av vatn til kundar på Stolmen 17.08.19

Til kundar på Stolmen

Det er påvist bakterier i drikkevatnet på Stolmen og inntil årsak er avklart må difor alt drikkevatn kokast. Me har grunn for å tru at problemet kun gjeld eit avgrensa område på leidningsnettet, men inntil vidare gjeld allikevel kokevarselet heile Stolmen for å være på den sikre sida. Kokevarselet gjeld alt vatn som skal drikkast, nyttast til matlaging og tannpuss. Klevask, dusjing m.m går fint. Me jobber med å finne årsak til problemet og vil sende nytt varsel når vi veit meir.

Med helsing
Austevoll Vatn Avløp

Følg med på nettsida til Austevoll Vatn og Avløp http://akava.no/Driftsmelding

Mobbeombod

Mobbeombod

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Frå august 2018 er mobbeombodet i Hordaland eit tilbod til alle barn og unge (og foreldra deira) som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen.

Mobbeombodet i Hordaland heiter Mari-Kristine Morberg.
Ho rettleier i saker som handlar om psykososialt miljø, barnet sine rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra.
Alle kan ta kontakt med mobbeombodet, til dømes på telefon 404 01 557 eller e-post til mobbeombod@hfk.no.

Her kan du lese meir om ombodet og kva ho kan hjelpe deg.
 

Du kan følgje ombodet på Facebook www.facebook.com/mobbeombodet eller på Snapchat (mobbeombod).

 

Klikk for stort bilete

Fann du det du leita etter?