Austevoll kommune

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) er kommunen sin rådgjevande og sakkunnige instans for barn og ungdom som har utfordringar i oppvekst- eller opplæringssituasjonen.

PPT vurderer behovet for:

  • spesialpedagogisk hjelp for barn i førskulealder
  • spesialundervisning for elevar i grunnskulen
  • vaksenopplæring på grunnskulen sitt område
  • skular og barnehagar kan søkja om hjelp til å utvikla gode og inkluderande læringsmiljø

PPT har jamnlege møtetider med kvar skule og barnehage.

Kontaktinfo

Ann-Rita Kolbeinsvik
Leiar for pedagogisk psykologisk kontor
E-post
Telefon 55 08 12 12
Mobil 414 39 790
Ingunn Engelsen Eide
Spesialpedagog/rettleiar for skule
E-post
Telefon 55 08 12 15
Mobil 951 45 664
Anita Vassnes
Spesialpedagog/rettleiar for barnehage
E-post
Telefon 55 08 12 13
Mobil 917 63 540
Anita Njåstad Andorsen
Spesialpedagog i fagteam barnehage
E-post
Telefon 55 08 12 14
Mobil 412 34 857
Linda Bjørhovde
Spesialpedagog i fagteam barnehage
E-post
Telefon 55 08 12 14
Mobil 970 46 256

Adresse

Besøksadresse:

PPT
Birkelandsvegen 6,
5392 Storebø


Postadresse:

Austevoll kommune,
PPT,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø