Austevoll kommune

Varsel om koking av vatn til kundar på Stolmen 17.08.19

Til kundar på Stolmen

Det er påvist bakterier i drikkevatnet på Stolmen og inntil årsak er avklart må difor alt drikkevatn kokast. Me har grunn for å tru at problemet kun gjeld eit avgrensa område på leidningsnettet, men inntil vidare gjeld allikevel kokevarselet heile Stolmen for å være på den sikre sida. Kokevarselet gjeld alt vatn som skal drikkast, nyttast til matlaging og tannpuss. Klevask, dusjing m.m går fint. Me jobber med å finne årsak til problemet og vil sende nytt varsel når vi veit meir.

Med helsing
Austevoll Vatn Avløp

Følg med på nettsida til Austevoll Vatn og Avløp http://akava.no/Driftsmelding

PP-tenesta

PP-tenesta

Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) er kommunen sin rådgjevande og sakkunnige instans for barn og ungdom som har utfordringar i oppvekst- eller opplæringssituasjonen.

PP-tenesta vurderer behovet for:

  • spesialpedagogisk hjelp for barn i førskulealder
  • spesialundervisning for elevar i grunnskulen
  • vaksenopplæring på grunnskulen sitt område
  • skular og barnehagar kan søkja om hjelp til å utvikla gode og inkluderande læringsmiljø

PPT har jamnlege møtetider med kvar skule og barnehage.

PPT

Kontaktinfo

Ann-Rita Kolbeinsvik
Leiar for pedagogisk psykologisk kontor
E-post
Telefon 55 08 12 12
Mobil 414 39 790
Ingunn Engelsen Eide
Spesialpedagog/rettleiar for skule
E-post
Telefon 55 08 12 15
Mobil 951 45 664
Anita Vassnes
Spesialpedagog/rettleiar for barnehage
E-post
Telefon 55 08 12 13
Mobil 917 63 540
Anita Njåstad Andorsen
Spesialpedagog i fagteam barnehage
E-post
Telefon 55 08 12 14
Mobil 412 34 857
Linda Bjørhovde
Spesialpedagog i fagteam barnehage
E-post
Telefon 55 08 12 14
Mobil 970 46 256

Adresse

Besøksadresse:

PPT
Birkelandsvegen 6,
5392 Storebø


Postadresse:

Austevoll kommune,
PPT,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø

Fann du det du leita etter?