Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Skule- og barnehagerute

Skule- og barnehagerute. Ferie og fridagar

Skuleruta er sett i samanheng med barnehageåret, og er i størst mogleg grad ei samordna barnehage- og skulerute.

Skule- og barnehagerute 2021 - 2022 (PDF, 122 kB)

Skule- og barnehagerute 2022-2023 (PDF, 152 kB)

Skule- og barnehageruta er ei lokal forskrift vedteken i tenesteutvalet.