Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Elevpermisjonar

Du kan søkja om permisjon frå skulen i inntil 10 skuledagar  - 2 veker. Det er rektor som avgjer om det er forsvarleg å innvilga permisjon.

Søk om permisjon