Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

SFO

Skulefritidsordning / SFO

Skulefritidsordninga er eit frivillig tilbod til barn i 1. - 4. trinn før og etter skuletid. I Austevoll kommune har Storebø skule og Selbjørn skule SFO-ordning.

SFO er eit tilbod før og etter skuletid for elevar på 1.-4. trinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. trinn. SFO skal vera ein trygg opphaldsplass for barna, legga til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar.

Opphald i haust-og vinterferie, siste veka i juni og vekene i august før skulestart, må føresette søka om.

 

SFO

Opningstider

Opningstida er frå 7.00 - 16.15.

I feriar er opningstida 8.00 -15.30.