Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Vurdering av måloppnåing

Kvalitetsplan for SFO

3 Vurdering av måloppnåing

Skulane si eigenvurdering skal seia noko om måloppnåing, og brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og refleksjonar ved den einskilde skule/SFO. Årleg foreldreundersøking om tilbodet i SFO.