Austevoll kommune

Lokalt smittenivå i Austevoll – nivå 1

Austevoll kommune gjer ei risikovurdering av smittesituasjonen i kommunen kvar veke. Risikonivå følgjer 5 ulike nivå. Nivå 1 er lågt smittenivå og nivå 5 indikerer høgt smittenivå. Les meir om dette på nettsida til Folkehelseinstituttet.

 

Prisar og betalingsordningar

Prisar og betalingsordningar

Austevoll kommunestyre har vedteke å legge til rette for at føresette kan søkja om redusert foreldrebetaling for SFO plass. Foreldrebetaling blir rekna ut etter hushaldninga si samla inntekt.

Betalingsordningar SFO