Austevoll kommune

Prisar og betalingsordningar

Prisar og betalingsordningar

Austevoll kommunestyre vedtok 11. april 2019 å legge til rette for at føresette kan søkja om redusert foreldrebetaling for SFO plass. Foreldrebetaling blir rekna ut etter hushaldninga si samla inntekt.

Betalingsordningar SFO