Austevoll kommune

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Prisar og betalingsordningar

Prisar og betalingsordningar

Forskrift til opplæringslova § 1B-1 har innført ei ordning for reduksjon i foreldrebetaling for elevar på 1.-4. årstrinn. Foreldrebetalinga blir rekna ut etter hushaldninga si samla inntekt.