Austevoll kommune

Bjellandsvegen - oppdatert informasjon

Prisar og betalingsordningar

Prisar og betalingsordningar

Forskrift til opplæringslova § 1B-1 har innført ei ordning for reduksjon i foreldrebetaling for elevar på 1.-4. årstrinn. Foreldrebetalinga blir rekna ut etter hushaldninga si samla inntekt. I tillegg er det vedteke gratis kjernetid 12 timar per veke for elevar på 1. årstrinn som har plass i SFO, § 1B-4.