Austevoll kommune

Informasjon om koronasituasjonen i Austevoll kommune!

Ved å følgje denne lenkja finn du til ei kvar tid oppdatert informasjon om koronavirus i Austevoll.

 

Nasjonale og lokale tiltak for å bekjempe koronaviruset blir vidareført til og med 13. april.

Prisar og betalingsordningar

Prisar og betalingsordningar

Austevoll kommunestyre vedtok 11. april 2019 å legge til rette for at føresette kan søkja om redusert foreldrebetaling for SFO plass. Foreldrebetaling blir rekna ut etter hushaldninga si samla inntekt.

Betalingsordningar SFO