Austevoll kommune

Søskenmoderasjon barn i barnehage og SFO

Søskenmoderasjon for familiar med barn både i barnehage og SFO

Ny ordning frå 01.01.21

Austevoll kommunestyre har vedteke ei ny søskenmoderasjonsordning for familiar med barn både i barnehage og i SFO. Ordninga medfører at ein betalar for barn i barnehagen etter vedtekne satsar, og moderasjon slår inn for søsken som går i SFO.

For å få moderasjon frå 01.01.21 må du søkja innan 01.12.20, og vedtaket vert gjeldande for resten av skuleåret 2020-2021. Ved søknader etter 01.01.21 gjeld vedtaket frå og med heile månaden etter søknadstidspunktet.

Før nytt skuleår må søknader sendast før 1. august og vedtak om moderasjon gjeld frå 1. august og ut skuleåret. For søknader som kjem etter 1. august eller seinare gjeld vedtaket frå første heile månad etter at søknad er motteke, og ut skuleåret.

Søknadsskjema finn du når du loggar deg på Visma flyt skole.