Austevoll kommune

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Skular i Austevoll

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.