Austevoll kommune

Varsel om koking av vatn til kundar på Stolmen 17.08.19

Til kundar på Stolmen

Det er påvist bakterier i drikkevatnet på Stolmen og inntil årsak er avklart må difor alt drikkevatn kokast. Me har grunn for å tru at problemet kun gjeld eit avgrensa område på leidningsnettet, men inntil vidare gjeld allikevel kokevarselet heile Stolmen for å være på den sikre sida. Kokevarselet gjeld alt vatn som skal drikkast, nyttast til matlaging og tannpuss. Klevask, dusjing m.m går fint. Me jobber med å finne årsak til problemet og vil sende nytt varsel når vi veit meir.

Med helsing
Austevoll Vatn Avløp

Følg med på nettsida til Austevoll Vatn og Avløp http://akava.no/Driftsmelding

Kven kan få skuleskyss?

Kven kan få skuleskyss?

For å ha rett til skuleskyss, må avstanden mellom heim og skule vera over 2 km for 1. klassingar og over 4 km for 2.-10. klassingar.

Dersom du bur nærare skulen enn desse avstandane, kan du likevel ha rett til skuleskyss dersom du:

  • har ein særleg farleg eller vanskeleg skuleveg
  • er varig eller midlertidig skada eller sjuk

Ein føresetnad for rett til skuleskyss er at du brukar den skulen som ligg nærast heimen.

Skoleskyss - Handbok for grunnskoler (Skyss)

Fann du det du leita etter?