Austevoll kommune

Formannskapet sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2023-2026 er lagt ut til høyring

Kven kan få skuleskyss?

Kven kan få skuleskyss?

For å ha rett til skuleskyss, må avstanden mellom heim og skule vera over 2 km for 1. klassingar og over 4 km for 2.-10. klassingar.

Dersom du bur nærare skulen enn desse avstandane, kan du likevel ha rett til skuleskyss dersom du:

  • har ein særleg farleg eller vanskeleg skuleveg
  • er varig eller midlertidig skada eller sjuk

Ein føresetnad for rett til skuleskyss er at du brukar den skulen som ligg nærast heimen.

Skoleskyss - Handbok for grunnskoler (Skyss)