Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Skyss ved delt bustad

Skyss ved delt bustad

Ein elev som etter avtale bur tilnærma likt hos begge foreldra sine kan ha rett til skyss frå begge bustadar.
Søknad om det må leverast på skulen.

 

Avtale om delt bustad