Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Skulestart

Skulestart
 

Barna startar vanlegvis i grunnskulen det kalenderåret dei fyller 6 år.

Barn som skal starta i skulen og som er folkeregistrert i Austevoll kommune, vil på vinteren (mars) før skulestart få tilsendt innskrivingsbrev frå den skulen barnet høyrer til – nærskulen. Dersom du ikkje har motteke eit slikt brev, må du ta kontakt med nærskulen.

Skulestart


Ferie og fridagar skuleåret 2021-2022