Austevoll kommune

Skulestart

Skulestart

Barna startar vanlegvis i grunnskulen det kalenderåret dei fyller 6 år.

Alle som er registrert i folkeregisteret i Austevoll kommune, vil på vinteren før skulestart få tilsendt innskrivingsbrev frå den skulen barnet høyrer til – nærskulen. Dersom du ikkje har motteke eit slikt brev, må du ta kontakt med nærskulen.

Skulestart

Fann du det du leita etter?