Austevoll kommune

Skulestart

Skulestart
 

Barna startar vanlegvis i grunnskulen det kalenderåret dei fyller 6 år.

Barn som skal starta i skulen og som er folkeregistrert i Austevoll kommune, vil på vinteren (mars) før skulestart få tilsendt innskrivingsbrev frå den skulen barnet høyrer til – nærskulen. Dersom du ikkje har motteke eit slikt brev, må du ta kontakt med nærskulen.

Skulestart


Ferie og fridagar skuleåret 2021-2022 (PDF, 313 kB)