Skulestart

 

 


 

 

 

 

Barna startar vanlegvis i grunnskulen det kalenderåret dei fyller 6 år.
Informasjon om skulestart 2022-2023

Barn som skal starta i skulen og som er folkeregistrert i Austevoll kommune, får på vinteren (mars) før skulestart tilsendt innskrivingsbrev frå den skulen barnet høyrer til – nærskulen. Dersom du ikkje har motteke eit slikt brev, må du ta kontakt med nærskulen.


Ferie og fridagar skuleåret 2022-2023

Ferie og fridagar skuleåret 2023-2014