Austevoll kommune

Lokalt smittenivå i Austevoll – nivå 1

Austevoll kommune gjer ei risikovurdering av smittesituasjonen i kommunen kvar veke. Risikonivå følgjer 5 ulike nivå. Nivå 1 er lågt smittenivå og nivå 5 indikerer høgt smittenivå. Les meir om dette på nettsida til Folkehelseinstituttet.

 

Vaksenopplæring

Vaksenopplæringa i Austevoll

Vaksenopplæringa har undervisning i norsk og samfunnskunnskap for minoritetsspråklege, grunnskuleopplæring for vaksne og spesialundervisning for vaksne med særskilte behov. Vi har også introduksjonsprogram. 

Kontaktinfo

Julie Eide Solbakken
Dagleg leiar vaksenopplæringa
E-post
Telefon 55 08 12 92

Adresse

Besøksadresse:

Austevoll vaksenopplæring
Prestanesvegen 41,
5392 Storebø

Leveringsadresse:

Austevoll vaksenopplæring
Prestanesvegen 41,
5392 Storebø


Postadresse:

Austevoll kommune,
Helsestasjonen,
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø