Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Visma Flyt Skole - portal for føresette

Visma Flyt Skole - Portal for føresette

Skulane i Austevoll brukar Visma Flyt Skole som skuleadministrativt system. Elevar, klassar, lærarar og føresette er registrert i dette systemet, og fråvær, merknader og karakterar blir lagt inn her. I Visma Flyt Skole behandlar vi også mellom anna permisjonssøknader for elevar og SFO-søknader.

Innlogging fullversjonen av Visma Flyt Skole

Føresette-app - Min Skole

Austevoll kommune brukar Visma Flyt Skole sin føresette-app Min Skole som kommunikasjonskanal mellom heim og skule.

Alle meldingar som vert sendt mellom skulen og føresette via føresette-appen Min Skole, vert loggført på eleven si meldingsfane i Visma Flyt Skole.

NB - Ikkje send sensitiv informasjon (som detaljar om sjukdom eller mistrivsel) i føresette-appen, og heller ikkje på sms eller e-post til skulen.

Les meir om korleis du lastar ned føresette-appen, og korleis du brukar den.

Webversjonen av Visma Flyt Skole

Som føresett kan du logge på webversjonen av Visma Flyt Skole med ID-porten (BankID, MinID, Commfides eller Buypass).

I webversjonen kan du mellom anna:

  • Sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og føresette er riktig
  • Gje samtykke
  • Følgje med på fråvær, merknader, vurderingar og karakterar som er ført på eleven. Fråvær og merknader kan du også sjå i føresette-appen.
  • Søke, seie opp eller endre SFO-plass
  • Sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass
  • Sjå kva faggrupper og faglærarar eleven har
 

Har du problem med tilgong?

Dersom du har problem med tilgong som føresett, tar du kontakt med skulen.
 

Visma Flyt Skole - ofte stilte spørsmål