Austevoll kommune

Visma Flyt Skole - portal for føresette

Visma Flyt Skole - Portal for føresette

Skulane i Austevoll brukar Visma Flyt Skole som skuleadministrativt system. Elevar, klassar, lærarar og føresette er registrert i dette systemet, og fråvær, merknader og karakterar blir lagt inn her. I Visma Flyt Skole behandlar vi også mellom anna permisjonssøknader for elevar og SFO-søknader.

Innlogging fullversjonen av Visma Flyt Skole

Føresette-app - Min Skole

Austevoll kommune brukar Visma Flyt Skole sin føresette-app Min Skole som kommunikasjonskanal mellom heim og skule.

Alle meldingar som vert sendt mellom skulen og føresette via føresette-appen Min Skole, vert loggført på eleven si meldingsfane i Visma Flyt Skole.

NB - Ikkje send sensitiv informasjon (som detaljar om sjukdom eller mistrivsel) i føresette-appen, og heller ikkje på sms eller e-post til skulen.

Les meir om korleis du lastar ned føresette-appen, og korleis du brukar den.

Webversjonen av Visma Flyt Skole

Som føresett kan du logge på webversjonen av Visma Flyt Skole med ID-porten (BankID, MinID, Commfides eller Buypass).

I webversjonen kan du mellom anna:

  • Sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og føresette er riktig
  • Gje samtykke
  • Følgje med på fråvær, merknader, vurderingar og karakterar som er ført på eleven. Fråvær og merknader kan du også sjå i føresette-appen.
  • Søke, seie opp eller endre SFO-plass
  • Sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass
  • Sjå kva faggrupper og faglærarar eleven har
 

Har du problem med tilgong?

Dersom du har problem med tilgong som føresett, tar du kontakt med skulen.
 

Visma Flyt Skole - ofte stilte spørsmål