Austevoll kommune

Tidslinje

Tidslinje for prosjektet

Aktivitet i prosjektet Tidleg Oppdaging/Tidleg Innsats vil bli orientert om i oversikten under. 
For spørsmål vedrørande prosjektet, ta kontakt med prosjektleiar.