Austevoll kommune

Formannskapet sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2023-2026 er lagt ut til høyring

Tidslinje for prosjektet

Tidslinje for prosjektet

Aktivitet i prosjektet Tidleg Oppdaging/Tidleg Innsats vil bli orientert om i oversikten under. 
For spørsmål vedrørande prosjektet, ta kontakt med prosjektleiar.