Skule og utdanning i Austevoll

Skule - Klikk for stort bilete

Austevoll kommune har fire grunnskular med om lag 700 elevar. Tre av grunnskulane er barneskular med elevar frå 1. - 7. trinn, og vi har ein felles ungdomsskule for heile kommunen. I tillegg er det i kommunen ein privat barneskule i Kolbeinsvik som driv Montesorripedagogikk.

 

I tillegg til grunnskulane har vi vaksenopplæring og kommunal kulturskule, og det er ein vidaregåande skule i kommunen.

 

Opplæringslova § 2-1: Rett og plikt til grunnskuleopplæring

Barn og unge har plikt til grunnskuleopplæring. Grunnskuleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Barnet kan, etter søknad frå foreldra og etter ei sakkunnig vurdering, få framskunda eller utsett skulestart. Retten og plikta til grunnskuleopplæring varer til eleven har fullført tiande skuleår.

Skulefritidsordning/SFO

Sist endra 08.03.2018

Kontakt

Liv Margareth Østervold

Kommunalsjef Oppvekst

Brit Trellevik

Brit Trellevik

Rådgjevar oppvekst

Wenche Gloppen

Wenche Gloppen

Rådgjevar administrasjon/barnehage

Informasjon (1)

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS