Skule og utdanning i Austevoll

Skule - Klikk for stort bilete

Austevoll kommune har fire grunnskular med om lag 700 elevar. Tre av grunnskulane er barneskular med elevar frå 1. - 7. trinn, og vi har ein felles ungdomsskule for heile kommunen. I tillegg er det i kommunen ein privat barneskule i Kolbeinsvik som driv Montesorripedagogikk.

 

I tillegg til grunnskulane har vi vaksenopplæring og kommunal kulturskule, og det er ein vidaregåande skule i kommunen.

 

Opplæringslova § 2-1: Rett og plikt til grunnskuleopplæring

Barn og unge har plikt til grunnskuleopplæring. Grunnskuleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Barnet kan, etter søknad frå foreldra og etter ei sakkunnig vurdering, få framskunda eller utsett skulestart. Retten og plikta til grunnskuleopplæring varer til eleven har fullført tiande skuleår.

Sist endra 02.08.2016

Kontakt

Liv Margareth Østervold

Kommunalsjef Oppvekst

Brit Trellevik

Brit Trellevik

Rådgjevar oppvekst

Wenche Gloppen

Wenche Gloppen

Rådgjevar administrasjon/barnehage

Informasjon (1)

Austevoll kommune

 
 
 
 
 
 
 


Viktige telefonnummer:
Servicekontor: 55 08 10 00
Legekontor: 55 08 10 50
Legevakt: 116 117
Heimetenesta: 55 08 15 81
Jordmor: 90 25 81 69
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112

Austevoll på Facebook:

Levert av ACOS AS