Følgekort

Har du behov for følge eller assistanse for å gå på offentlege arrangement eller transport, kan du søke om følgekort. Følgekortet gir deg rett til å ha med ein assistent som slepp å betale for billetten sin.