Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

Introduksjonsprogram for flyktningar

Introduksjonsprogram for flyktningar

Flyktningar som vert busette i Austevoll kommune etter avtale med Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI), har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet.

Deltakar i introduksjonsprogrammet får innvilga introduksjonsstønad.

Dersom du busett deg utan at det er avtalt med kommunen, mistar du retten til å delta i introduksjonsprogrammet.

Korleis få tilbodet?
Ta kontakt med NAV Austevoll ved flyktningkoordinator Isabell Tøkje for råd, rettleiing og for å søke om deltaking i introduksjonsprogrammet. 

Kva går introduksjonsprogrammet ut på?
Gjennom programmet vil du lære norsk og få kunnskap om det norske samfunnet. Du vil også få prøve deg i arbeidslivet. Målet med introduksjonsprogrammet er å hjelpe deg ut i jobb eller utdanning, slik at du kan klare deg sjølv økonomisk.

Kontaktinfo

Isabell Karin Tøkje
Flykningkoordinator
E-post
Telefon 55 55 33 33
Mobil 408 07 936

Du kan også vende deg til NAV Austevoll i Helsehuset.

Opningstider