Austevoll kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA)

Kommuneplanens arealdel (KPA) skal behandlast av styringsgruppa onsdag 4. mai. Les saksdokumenta her.

Hei! Mitt namn er Kari.
Kva kan eg hjelpe deg med?

NAV Austevoll

NAV Austevoll

Vi held til i tredje etasje i Austevoll helsehus på Storebø.

Publikumsmottaket ved NAV Austevoll er ope onsdagar og fredagar kl. 12:00-14:00, fortrinnsvis for ikkje-digitale brukarar og for spørsmål som ikkje kan løysast gjennom digitale kanalar (med anna sosiale tenester). 

Andre spørsmål til NAV må rettast via digitale kanalar (www.nav.no/DittNAV, telefon og videomøter) der du også kan melde inn behov for timeavtale.  

Spørsmål om utbetaling av dagpengar, sjukepengar, individstønad og andre statlege ytingar må rettast til  NAV via www.nav.no/DittNAV eller NAV sitt kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33.

Økonomisk sosialhjelp
I akutte situasjonar, til dømes at du akutt er utan pengar til mat, stad å sove komande natt eller andre akuttsituasjonar, kan du utover opningstidene i publikumsmottaket i NAV kontakte Austevoll kommune ved servicekontoret på tlf. 55 08 10 00. 

Hos oss skal du få den oppfølging som er naudsynt ut frå din situasjon til å kome i jobb. Våre medarbeidarar vil saman med deg kartlegge din arbeidserfaring, utdanning, kompetanse, ferdigheiter, interesser, moglegheiter og utfordringar for at du skal kome i jobb.  Saman vurdera vi kva behov du har for hjelp frå NAV for å kome i arbeid. Har du behov for kvalifisering, arbeidstrening eller andre tiltak i samband med jobbsøking, skal vi saman med deg utforme ein plan for kva aktivitetar og eventuelle tiltak som vil vere aktuelle for deg.
 

Kontaktinfo

Lillian Mjelde Østervold
Leiar NAV
E-post
Telefon 55 55 33 33

Opningstider

Publikumsmottaket er ope onsdagar og fredagar fra kl 12.00-14.00.
I tillegg kan ein møta til avtalte tider med vegleiar/sakshandsamar. 

Opningstider i jula: 
Onsdag 22.12.21 kl 12.00-14.00
Torsdag 23.12.21 kl 12.00-14.00
Onsdag 29.12.21 kl 12.00-14.00