Austevoll kommune

NAV Austevoll

NAV Austevoll

Vi held til i tredje etasje i Austevoll helsehus på Storebø.

Publikumsmottaket ved NAV Austevoll er ope onsdagar og fredagar kl. 12:00-14:00, fortrinnsvis for ikkje-digitale brukarar og for spørsmål som ikkje kan løysast gjennom digitale kanalar (med anna sosiale tenester). 

Andre spørsmål til NAV må rettast via digitale kanalar (www.nav.no/DittNAV, telefon og videomøter) der du også kan melde inn behov for timeavtale.  

Spørsmål om utbetaling av dagpengar, sjukepengar, individstønad og andre statlege ytingar må rettast til  NAV via www.nav.no/DittNAV eller NAV sitt kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33.

Økonomisk sosialhjelp
I akutte situasjonar, til dømes at du akutt er utan pengar til mat, stad å sove komande natt eller andre akuttsituasjonar, kan du utover opningstidene i publikumsmottaket i NAV kontakte Austevoll kommune ved servicekontoret på tlf. 55 08 10 00. 

Hos oss skal du få den oppfølging som er naudsynt ut frå din situasjon til å kome i jobb. Våre medarbeidarar vil saman med deg kartlegge din arbeidserfaring, utdanning, kompetanse, ferdigheiter, interesser, moglegheiter og utfordringar for at du skal kome i jobb.  Saman vurdera vi kva behov du har for hjelp frå NAV for å kome i arbeid. Har du behov for kvalifisering, arbeidstrening eller andre tiltak i samband med jobbsøking, skal vi saman med deg utforme ein plan for kva aktivitetar og eventuelle tiltak som vil vere aktuelle for deg.
 

Kontaktinfo

Lillian Mjelde Østervold
Leiar NAV
E-post
Telefon 55 55 33 33

Opningstider

Publikumsmottaket er ope onsdagar og fredagar fra kl 12.00-14.00.
I tillegg kan ein møta til avtalte tider med rettleiar/sakshandsamar.