Austevoll kommune

Varsel om koking av vatn til kundar på Stolmen 17.08.19

Til kundar på Stolmen

Det er påvist bakterier i drikkevatnet på Stolmen og inntil årsak er avklart må difor alt drikkevatn kokast. Me har grunn for å tru at problemet kun gjeld eit avgrensa område på leidningsnettet, men inntil vidare gjeld allikevel kokevarselet heile Stolmen for å være på den sikre sida. Kokevarselet gjeld alt vatn som skal drikkast, nyttast til matlaging og tannpuss. Klevask, dusjing m.m går fint. Me jobber med å finne årsak til problemet og vil sende nytt varsel når vi veit meir.

Med helsing
Austevoll Vatn Avløp

Følg med på nettsida til Austevoll Vatn og Avløp http://akava.no/Driftsmelding

Parkeringsløyve

Parkeringsløyve for forflytnigshemma

Parkeringsløyve er eit hjelpemiddel du kan få om  du har vanskar med å gå over ei viss lengd.

I Austevoll kommune er det Servicekontoret som handsamar søknader om parkeringsløyve.

Parkeringsløyve

Adresse

Austevoll kommune

Birkelandsvegen 2

5392 Storebø

Fann du det du leita etter?