Austevoll kommune

Parkeringsløyve

Parkeringsløyve for forflytningshemma

Parkeringsløyve er eit hjelpemiddel du kan få om  du har vanskar med å gå over ei viss lengd.

I Austevoll kommune er det Servicekontoret som handsamar søknader om parkeringsløyve.

Adresse

Austevoll kommune

Birkelandsvegen 2

5392 Storebø