Austevoll kommune

Formannskapet sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2023-2026 er lagt ut til høyring

Parkeringsløyve for forflytningshemma

Parkeringsløyve for forflytningshemma

Parkeringsløyve er eit hjelpemiddel du kan få om  du har vanskar med å gå over ei viss lengd. I Austevoll kommune er det servicekontoret som behandlar søknader om parkeringsløyve.

Adresse

Austevoll kommune

Birkelandsvegen 2

5392 Storebø