Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Startlån

Startlån kan hjelpa husstandar som ikkje får vanleg bustadlån eller som har vanskar med å bli buande i bustaden sin, inn på eit bustadmarknaden. Har du lav inntekt kan startlånet kombinerast med tilskot eller bustønad.

Startlån kan hjelpa deg til å få ein nøktern og rimeleg bustad. Startlånet er behovsprøvd.

I vurdering av søknad om startlån legg vi vekt på om du har:

  • hatt langvarige problem med å finansiera eigen bustad
  • prøvd å spare ut frå den økonomiske situasjonen din

Sjå Austevoll kommune sine retningslinjer for startlån og tilskot.  (PDF, 80 kB)

Her kan du òg finna rettleiande inntektsgrenser for tildeling av startlån og tilskot.

Her ser du aktuelle målgrupper for startlån
Kva kan eg få startlån til?
Kor mykje kan eg låna?

Slik søker du

Søknadsskjema

Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden hos NAV. Søknader blir behandla fortløpande. Du vil få skrifteg svar innan tre veker.

For deg som allereie har startlån
Det er kommunen som innvilger lånet ditt. Men det er Intrum som vil ha oppfølginga med deg som kunde når det gjeld betaling og andre spørsmål rundt lånet. Her finn du ei sjølvbeteningsløysing kor du finn informasjon om lånet ditt på MinSide hos Intrum

Opningstider

NAV Austevoll held til i 3. etasje i Austevoll helsehus på Storebø.

Adresse

Besøksadresse

Austevoll helsehus,3. høgda,
Birkelandsvegen 6,

NAV
5392 Storebø

Postadresse:

Austevoll kommune,

NAV
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø