Austevoll kommune

Varsel om koking av vatn til kundar på Stolmen 17.08.19

Til kundar på Stolmen

Det er påvist bakterier i drikkevatnet på Stolmen og inntil årsak er avklart må difor alt drikkevatn kokast. Me har grunn for å tru at problemet kun gjeld eit avgrensa område på leidningsnettet, men inntil vidare gjeld allikevel kokevarselet heile Stolmen for å være på den sikre sida. Kokevarselet gjeld alt vatn som skal drikkast, nyttast til matlaging og tannpuss. Klevask, dusjing m.m går fint. Me jobber med å finne årsak til problemet og vil sende nytt varsel når vi veit meir.

Med helsing
Austevoll Vatn Avløp

Følg med på nettsida til Austevoll Vatn og Avløp http://akava.no/Driftsmelding

Startlån

Startlån

Kven kan få startlån?

Startlån kan hjelpa husstander som ikkje får vanleg bustadlån eller som har vanskar med å bli buande i bustaden sin, inn på eit bustadmarked. Har du lav inntekt kan startlånet kombinerast med tilskot eller bustønad.

Startlån kan hjelpa deg til å få ein nøktern og rimeleg bustad. 

Vi legg vekt på at:

  • du har langvarige problem med å finansiera eigen bustad
  • du har prøvd å spare ut frå den økonomiske situasjonen din

Startlånet er behovsprøvd.

Her ser du aktuelle målgrupper for startlån.

Kva kan du få startlån til?

Les meir på Husbanken si nettside

Kor mykje kan eg låne?

Les meir på Husbanken si nettside

Slik søkjer du

Søknadsskjema
Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden hos NAV.
Søknader blir behandla fortløpande. Du vil få skrifteg svar innan 3 veker.

For deg som allereie har startlån

Det er kommunen som innvilger lånet ditt. Men det er Lindorff som vil ha oppfølginga med deg som kunde når det gjeld betaling og andre spørsmål rundt lånet. Her finn du ei sjølvbeteningsløysing kor du finn informasjon om lånet ditt på MinSide hos Lindorff.

Kontaktinfo

Sylvester Magro
Sakshandsamar
E-post
Telefon 53 04 37 31

Opningstider

NAV Austevoll held til i 3.høgda i Austevoll helsehus på Storebø. Publikumsmottaket er ope måndagar, onsdagar og fredagar mellom klokka 12.00 og 14.00.

Adresse

Besøksadresse

Austevoll helsehus,3. høgda,
Birkelandsvegen 6,

NAV
5392 Storebø

 

Postadresse:

Austevoll kommune,

NAV
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø

Fann du det du leita etter?