Austevoll kommune

Startlån

Startlån

Kven kan få startlån?

Startlån kan hjelpa husstander som ikkje får vanleg bustadlån eller som har vanskar med å bli buande i bustaden sin, inn på eit bustadmarked. Har du lav inntekt kan startlånet kombinerast med tilskot eller bustønad.

Startlån kan hjelpa deg til å få ein nøktern og rimeleg bustad. 

Vi legg vekt på at:

  • du har langvarige problem med å finansiera eigen bustad
  • du har prøvd å spare ut frå den økonomiske situasjonen din

Startlånet er behovsprøvd.

 

Her kan du òg finna rettleiande inntektsgrenser for tildeling av startlån og tilskot.

Her ser du aktuelle målgrupper for startlån

Kva kan eg få startlån til?

Kor mykje kan eg låna?

 

Slik søkjer du
 

Søknadsskjema
Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden hos NAV.
Søknader blir behandla fortløpande. Du vil få skrifteg svar innan 3 veker.

For deg som allereie har startlån
 

Det er kommunen som innvilger lånet ditt. Men det er Lindorff som vil ha oppfølginga med deg som kunde når det gjeld betaling og andre spørsmål rundt lånet. Her finn du ei sjølvbeteningsløysing kor du finn informasjon om lånet ditt på MinSide hos Lindorff.
 

Kontaktinfo

Kalvenes Møyfrid Esther
Sakshandsamar
E-post

Opningstider

NAV Austevoll held til i 3.høgda i Austevoll helsehus på Storebø.
Grunna koronapandemien har publikumsmottaket reduserte opningstider til onsdagar mellom klokka 12.00 og 14.00.

Adresse

Besøksadresse

Austevoll helsehus,3. høgda,
Birkelandsvegen 6,

NAV
5392 Storebø

Postadresse:

Austevoll kommune,

NAV
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø