Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Tilpassing av bustad

Dersom ein har behov som tilseier det, kan ein søke om midlar til tilpassing av bustad.

De finn søknadsskjema på www.husbanken.no

Gå til «Privatperson» – «Startlån og tilskudd» - «Søk startlån og tilskudd».

Der finn de informasjon om både startlån og tilskudd.

Det må leggast ved følgande dokumentasjon:

Vedlegg til søknad om tilskott til utbetring frå Husbanken

I tillegg skal følgande leggast ved alle søknadar:

  • Siste års skattemelding
  • Lønnsslipp/trygdeutbetaling for dei to siste månadane
  • Dokumentasjon på anna inntekt enn lønn og trygd
  • Stadfesting på anna finansiering/eigenkapital
  • Kopi av gyldig legitimasjon
  • Prisoverslag på arbeidet frå (to?) firma
  • Ved nedsatt funksjonsemne: legeattest/rapport frå ergoterapeut/fysioterapeut