Tilskot

Tilskot til tilpassing av bustad
Har du behov for å tilpassa bustaden du bur i, kan du søkja om finansiering av små eller store ombyggingar eller tilpassingar. Les meir på Husbanken si nettside.

Tilskot til etablering i eigen bustad
Tilskotet skal bidra til å skaffa eigna bustader for vanskelegstilte på bustadmarknaden. Tilskotet skal også sikra at vanskelegstilte kan bli buande i ein eigna bustad. Les meir på Husbanken si nettside.

Tilskot til prosjektering/utgreiing
Har du eller andre i husstanden nedsett funksjonsevne og behov for å bygga om bustaden for å kunna bu der? Då kan du søka om tilskot til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt. Tilskotet kan dekka kostnadar til fagleg hjelp til prosjektering, det vil si honorar til arkitekt eller annan fagkyndig. Les meir på Husbanken si nettside.

Last ned søknadsskjema her (PDF, 144 kB) (kan ikkje søkast på digitalt).

Slik søker du
NAV kan hjelpe deg fylle ut søknaden. Digital søknad

Opningstider

NAV Austevoll held til i 3.høgda i Austevoll helsehus på Storebø.
Grunna koronapandemien har publikumsmottaket reduserte opningstider til onsdagar mellom klokka 12.00 og 14.00.

Adresse

Besøksadresse

Austevoll helsehus,3. høgda,
Birkelandsvegen 6,

NAV
5392 Storebø

 

Postadresse:

Austevoll kommune,

NAV
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø