Austevoll kommune

Informasjon om koronasituasjonen i Austevoll kommune!

Ved å følgje denne lenkja finn du til ei kvar tid oppdatert informasjon om koronavirus i Austevoll.

 

Nasjonale og lokale tiltak for å bekjempe koronaviruset blir vidareført til og med 13. april.

Tilskot

Tilskot

Tilskot til tilpasning av bustad

Har du behov for å tilpassa bustaden du bur i, kan du søkja om finansiering av små eller store ombyggingar eller tilpasningar.
Les meir på Husbanken si nettside.
 

Tilskot til etablering i eigen bustad

Tilskotet skal bidra til å skaffa eigna bustader for vanskelegstilte på bustadmarknaden. Tilskotet skal også sikra at vanskelegstilte kan bli buande i ein eigna bustad.
Les meir på Husbanken si nettside.
 

Slik søkjer du

Søknadsskjema
Du kan få hjelp til å fylla ut søknaden hos NAV.

Kontaktinfo

Kalvenes Møyfrid Esther
Sakshandsamar
E-post

Opningstider

NAV Austevoll held til i 3.høgda i Austevoll helsehus på Storebø.
Publikumsmottaket er ope måndagar, onsdagar og fredagar mellom klokka 12.00 og 14.00.

Adresse

Besøksadresse

Austevoll helsehus,3. høgda,
Birkelandsvegen 6,

NAV
5392 Storebø

 

Postadresse:

Austevoll kommune,

NAV
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø