Austevoll kommune

Varsel om koking av vatn til kundar på Stolmen 17.08.19

Til kundar på Stolmen

Det er påvist bakterier i drikkevatnet på Stolmen og inntil årsak er avklart må difor alt drikkevatn kokast. Me har grunn for å tru at problemet kun gjeld eit avgrensa område på leidningsnettet, men inntil vidare gjeld allikevel kokevarselet heile Stolmen for å være på den sikre sida. Kokevarselet gjeld alt vatn som skal drikkast, nyttast til matlaging og tannpuss. Klevask, dusjing m.m går fint. Me jobber med å finne årsak til problemet og vil sende nytt varsel når vi veit meir.

Med helsing
Austevoll Vatn Avløp

Følg med på nettsida til Austevoll Vatn og Avløp http://akava.no/Driftsmelding

Tilskot

Tilskot

Tilskot til tilpasning av bustad

Har du behov for å tilpassa bustaden du bur i, kan du søkja om finansiering av små eller store ombyggingar eller tilpasningar.
Les meir på Husbanken si nettside.
 

Tilskot til etablering i eigen bustad

Tilskotet skal bidra til å skaffa eigna bustader for vanskelegstilte på bustadmarknaden. Tilskotet skal også sikra at vanskelegstilte kan bli buande i ein eigna bustad.
Les meir på Husbanken si nettside.
 

Slik søkjer du

Søknadsskjema
Du kan få hjelp til å fylla ut søknaden hos NAV.

Kontaktinfo

Sylvester Magro
Sakshandsamar
E-post
Telefon 53 04 37 31

Opningstider

NAV Austevoll held til i 3.høgda i Austevoll helsehus på Storebø.
Publikumsmottaket er ope måndagar, onsdagar og fredagar mellom klokka 12.00 og 14.00.

Adresse

Besøksadresse

Austevoll helsehus,3. høgda,
Birkelandsvegen 6,

NAV
5392 Storebø

 

Postadresse:

Austevoll kommune,

NAV
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø

Fann du det du leita etter?