Austevoll kommune

Tilskot

Tilskot

Tilskot til tilpasning av bustad

Har du behov for å tilpassa bustaden du bur i, kan du søkja om finansiering av små eller store ombyggingar eller tilpasningar.
Les meir på Husbanken si nettside.
 

Tilskot til etablering i eigen bustad

Tilskotet skal bidra til å skaffa eigna bustader for vanskelegstilte på bustadmarknaden. Tilskotet skal også sikra at vanskelegstilte kan bli buande i ein eigna bustad.
Les meir på Husbanken si nettside.
 

Tilskot til prosjektering / utgreiing

Har du eller andre i husstanden nedsett funksjonsevne og behov for å bygga om bustaden for å kunna bu der? Då kan du søka om tilskot til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt. Tilskotet kan dekka kostnadar til fagleg hjelp til prosjektering, det vil si honorar til arkitekt eller annen fagkyndig.
Les meir på Husbanken si nettside.
Last ned søknadsskjema her (PDF, 144 kB) (kan ikkje søkast på digitalt).

 

Slik søkjer du

Digital søknad
Du kan få hjelp til å fylla ut søknaden hjå NAV.

Kontaktinfo

Kalvenes Møyfrid Esther
Sakshandsamar
E-post

Opningstider

NAV Austevoll held til i 3.høgda i Austevoll helsehus på Storebø.
Grunna koronapandemien har publikumsmottaket reduserte opningstider til onsdagar mellom klokka 12.00 og 14.00.

Adresse

Besøksadresse

Austevoll helsehus,3. høgda,
Birkelandsvegen 6,

NAV
5392 Storebø

 

Postadresse:

Austevoll kommune,

NAV
Birkelandsvegen 2,
5392 Storebø