Austevoll kommune

Lokalt smittenivå i Austevoll – nivå 1

Austevoll kommune gjer ei risikovurdering av smittesituasjonen i kommunen kvar veke. Risikonivå følgjer 5 ulike nivå. Nivå 1 er lågt smittenivå og nivå 5 indikerer høgt smittenivå. Les meir om dette på nettsida til Folkehelseinstituttet.

 

Vaksinasjon

Oppdatert informasjon om koronavaksinasjon i Austevoll per 7. mai

Tildeling av vaksinar til kommunen baserer seg på aldersfordeling i befolkninga og smittetrykk. Kommunen kan ikkje sjølv påverka tildeling av vaksinar. Alle tilgjengelege vaksinar blir satt så raskt som mogleg. FHI si prioriteringsrekkefølgje må følgjast. Det er per i dag ikkje registrert smitte i Austevoll.

Austevoll kommune oppdaterer denne nettsida når vi mottar ny informasjon om vaksinedosar og tal vaksinerte. Nettsida vil difor ikkje bli oppdatert kvar dag.

Klikk for stort bilete   
Tabellane under blir oppdatert ved vekeslutt kvar veke. Det er totalt 1 154 personar som er vaksinerte med ein dose, av desse er 408 fullvaksinerte med to dosar per 07.05.21.

Vaksinerte til no
Dato oppdatert Tal personar som har fått første dose vaksine fram til no Tal personar som er fullvaksinerte med to dosar fram til no
Per 07.05.2021 (veke 18) 1 154 408
Per 30.04.2021 (veke 17) 992 330
Per 22.04.2021 (veke 16) 835 282
Per 16.04.2021 (veke 15) 704 282
Tal vaksinedosar som Austevoll mottek
Veke nr Tal dosar motteke i kommunen Tal dosar til 1. dose Tal dosar til 2. dose
20 (17/5 - 23/5) 138 0 138
19 (10/5 - 16/5) 60 60 0
18 (3/5 - 9/5) 162 84 78
17 186 178 8


Austevoll kommune oppdaterer denne nettsida når vi mottar ny informasjon om vaksinedosar og tal vaksinerte. Nettsida vil difor ikkje bli oppdatert kvar dag.

Informasjon om mottak av dosar
Kommunen får informasjon om kor mange dosar vi blir tildelt ca. 1 - 2 veker før dei kjem. Kommunen har oversikt over kven som skal bli vaksinerte etter FHI sin prioriteringar, men sidan tal dosar ofte er ukjent, er det vanskeleg å gå ut med informasjon om kva dato dei ulike aldersgruppene får tilbod om vaksine. 

Alle som skal bli vaksinert blir personleg kontakta av legetenesta.

Vi får ingen informasjon om kor mange dosar som eventuelt er blitt omfordelt til andre kommunar.

Vaksinedag og rapportering

Noko av årsaka til at Austevoll kommune ligg langt ned på nasjonale statistikkar er at vi vaksinerer torsdagar og fredagar. Rapportering til sentrale myndigheiter må gjerast før kl. 13.40 kvar dag for å vise i statistikkar. Dette betyr i praksis at rangering for Austevoll kommune for aktuell veke ikkje er reell før fredag ettermiddag.

Om vaksineprogrmmet:
I samråd med nasjonale anbefalinger er all bruk av AstraZeneca vaksine mot covid-19 framleis stansa. Dette gjeld inntil ny melding er gitt.  Les meir om dette på nettsida til Folkehelseinstituttet.

Vaksinering med Pfizer/Comirnaty vaksine held fram som normalt.

Vaksineringar skjer etter prioriteringar satt av FHI.

i veke 18 har vi fått 162 dosar, av desse går 84 til dose 1 og 78 til dose 2. Vi har starta vaksinering av personar i gruppe 5.
I veke 19 mottar vi berre 60 dosar totalt – alle desse går til dose 1 i gruppe 5, dvs. personar med underliggjande sjukdomar som gir moderat risiko i alderen 55-64 år. Desse er fanga opp av fastlegen og dei det gjeld har fått innkalling per SMS.

I veke 20 får kommunen 138 dosar. Alle desse går til dose 2.

Ektepar blir ikkje lengre vaksinert samstundes. 

Vi minnar om at alle over 18 år bør registrere seg i vaksinekø for å letta arbeidet med innkalling.

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby innbyggjarane vaksinasjon. Vaksinen er gratis og kvar person treng 2 dosar.

Doseintervallet nasjonalt er 6 veker. 

Det er bestemt nasjonalt at doseintervallet skal auka frå 6 til 12 veker frå gruppe 8 og nedover, altså alder 64 år og under utan underliggjande sjukdom. I Austevoll har vi ikkje begynt å vaksinera denne gruppa.

En stor andel av kommunen i Norge mottar kun doser til andre vaksinering i ukene fremover, det vil derfor ikke bli innkalt personer til første vaksinering i uke 20.

Austevoll kommune følgjer råd frå Folkehelseinstituttet (FHI) i prioritering av grupper.

Les meir om koronavaksinasjonsprogrammet på FHI sine nettsider
 

Vaksinasjon