Austevoll kommune

Kom med innspel til kommuneplanens arealdel

Heimerøysting

Heimerøysting

Veljarar som er sjuke eller uføre og ikkje kan oppsøkja eit røystelokale, kan få røysta i eigen heim. Då kjem det to røystemottakarar heim til deg på eit avtalt tidspunkt.
Frist for å be om heimerøysting er tirsdag 3. september. Du kan kontakte Austevoll kommune på e-post postmottak@austevoll.kommune.no eller per telefon 55 08 10 00. Direktenummer 55 08 10 23/55 08 12 04

Du må oppgje namn, adresse og telefonnummer.