Austevoll kommune

Kom med innspel til kommuneplanens arealdel

Resultat frå kommunestyrevalet

Resultata frå kommunestyrevalet

For å sikra hurtig publisering av resultata blir møteprotokollen frå valgjennomføringa publisert i dag. Det blir arbeidd med å lage eit enklare lesbart dokument.