Austevoll kommune

Vil du bli meddommar?

Vil du bli meddommar?

No kan du melde di interesse innan 31. mars 2020.

Første halvår 2020 skal kommunestyret velje nye meddommarar til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten for perioden 2021-2024.

Dette er viktige verv og det er ei tillitserklæring å bli vald til eit slikt verv.

Det vil bli føretatt vandelskontroll av dei som melder si interesse.

Trykk på denne lenkja for å melde di interesse og fylle ut skjema.

 

Val av meddommar

 

                                                                                           

Kontaktinfo

Politisk sekretariat
E-post
Telefon 55 08 10 23