• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om tilskot til førarkort for flyktningar i Austevoll kommune

Informasjon til søkjar

Opplysningar til søkjar

Opplysningar om tilskot til førarkort:

Flyktningar i Austevoll kommune kan søkja om tilskot på inntil kr. 25.000,- per familie for å ta førarkort.

Før du søkjer er viktig at du gjer deg forstått med kommunen sine retningslinjer og dei ulike kriteria for å kunna søkja. Desse er lista opp nedunder.

Du må også vera merksam på at dersom du får tildelt tilskot til førarkort vil du ikkje lengre få dekka bussutgifter.

Kriterier for å kunna søkja om tilskot til førarkort:

1) Du må vera ein del av introduksjonsprogrammet til Austevoll kommune.

2) Du må ha tilegna deg tilstrekkeleg norskkunnskap til å gjennomføra trafikalt grunnkurs.

3) Du må delta minumum 50 timar i løpet av året på ulike integreringstiltak/frivillig arbeid i regi av flyktningtenesta. Dette er arbeid som for eksempel: bøssebæring, fellesturar, undervisning i skulen, messer/stand og arbeid med eldre).

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader